מחקרים בנושא - "סוציולוגיה פסיכולוגיה"

The Ambivalent Haredi Jew

ABSTRACT: When Haredi Jews talk ideology, they talk with enormous self-confidence and single-mindedness. Yet, when one scratches underneath the surface of Israeli Haredi rhetoric, one discovers enormous ambivalence: ambivalence about Zionism,...

ABSTRACT: When Haredi Jews talk ideology, they talk with enormous self-confidence and single-mindedness. Yet, when...

סוציולוגיה פסיכולוגיהחרדים

שנתון החברה החרדית בישראל 2020

שנתון החברה החרדית בישראל מפורסם מדי שנה (החל משנת 2016) על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה. השנתון כולל תמונה מקיפה של החברה החרדית לשנת 2020,...

שנתון החברה החרדית בישראל מפורסם מדי שנה (החל משנת 2016) על ידי...

משפחהסוציולוגיה פסיכולוגיהחרדיםמשפחה וקהילההשכלה ותעסוקהכלכלה

Handbook of Leaving Religion

הספר, הקיים גם במהדורה כתובה, כולל פרקים אודות יציאה בשאלה מדתות שונות, בהן יהדות חרדית, איימיש, איסלאם, בודהיזם ועוד. בספר כלולים תיאורי...

הספר, הקיים גם במהדורה כתובה, כולל פרקים אודות יציאה בשאלה מדתות...

משפחהסוציולוגיה פסיכולוגיהיציאה בשאלההשכלה ותעסוקהכלכלה

הקשר בין דרכי התמודדות ורווחה נפשית סובייקטיבית בקרב "יוצאים לשאלה"

תקציר: מחקר זה בדק את תהליך היציאה לשאלה בהתייחס לסוגיות הבאות: 1) מה הם גורמי הלחץ המרכזיים בהם נתקלים יוצאים לשאלה; 2 )מה הן דרכי...

תקציר: מחקר זה בדק את תהליך היציאה לשאלה בהתייחס לסוגיות הבאות: 1)...

סוציולוגיה פסיכולוגיהיציאה בשאלהמדיניות ורווחה

Apostasy and conversion: Attachment orientations and individual differences in the process of religious change

Abstract We studied attachment-related variations in the process of apostasy (abandonment of religion) and compared these variations to those occurring in religious conversion. A sample of 280 Israeli Jews who had undergone  religious change...

Abstract We studied attachment-related variations in the process of apostasy (abandonment of religion) and compared...

סוציולוגיה פסיכולוגיהיציאה בשאלהמדיניות ורווחה

משתנים פסיכולוגיים המשפיעים על פניה לחילוניות

עבודת גמר שנכתבה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן. כותב: הלל שטרן שנה: 1993 העבודה זמינה (ייתכן בתשלום) בספריות האקדמיות Read...

עבודת גמר שנכתבה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן. כותב:...

סוציולוגיה פסיכולוגיהיציאה בשאלה

הידיעה שאין לדעת אותה: על פסיכותרפיה פסיכואנליטית בקהילה הדתית-חרדית

במאמר זה, משתפת הפסיכולוגית אסתר הס את חוויותיה  האישיות כמטפלת בגישת הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית. לדבריה, המפגש עם הקהילה החרדית בתוך...

במאמר זה, משתפת הפסיכולוגית אסתר הס את חוויותיה  האישיות כמטפלת...

סוציולוגיה פסיכולוגיהחרדים

חיים כפולים: סיפורי המרקדים בין העולם החילוני לעולם החרדי

במאמר זה סוקרת הכותבת את תופעת החרדים המנהלים אורח חיים כפול: כחילונים בסתר וכחרדים בגלוי. החוקרת מכנה תופעה זו בשם "טרנס-יציאה"...

במאמר זה סוקרת הכותבת את תופעת החרדים המנהלים אורח חיים כפול:...

סוציולוגיה פסיכולוגיהיציאה בשאלהחרדיםמשפחה וקהילה

עזיבת העולם החרדי כמפגש בין מודלים חברתיים-דתיים

המאמר מתחקה אחר תהליך שינוי הזהות של אלה העוזבים את העולם החרדי (יוצאים בשאלה) ואחר הקשיים העומדים בפניהם. המאמר מראה כי תהליך הניתוק,...

המאמר מתחקה אחר תהליך שינוי הזהות של אלה העוזבים את העולם החרדי...

סוציולוגיה פסיכולוגיהיציאה בשאלה

"חזרה בתשובה" ו"יציאה בשאלה": טקסי מעבר וטקסי הגדרה אישיים

המחקר בוחן את הטענה שתהליך טקסי מבטא את שינוי הזהות בשתי קבוצות חברתיות קוטביות: החוזרים בתשובה ויוצאים בשאלה. מחבר: שלומי דורון שנה: 2010...

המחקר בוחן את הטענה שתהליך טקסי מבטא את שינוי הזהות בשתי קבוצות...

סוציולוגיה פסיכולוגיהיציאה בשאלהחזרה בתשובה