מחקרים בנושא - "משפט ומדינה"

הזכות לחינוך: יוצאים בשאלה בישראל ומאבקם להזדמנות שווה

המאמר סוקר באופן מקיף מספר תופעות בחברה הישראלית : מערכת החינוך החרדית, היעדר לימודי ליבה לבנים והתמודדות המדינה בסוגיה זו. כמו כן מתייחס...

המאמר סוקר באופן מקיף מספר תופעות בחברה הישראלית : מערכת החינוך...

חרדיםמשפט ומדינהלימודי ליבההשכלה גבוהה

חוקיות מתן פטור מתכנית ליבה בישראל לפי המשפט הבינלאומי

המאמר בוחן את ההתאמה של המצב הקיים בישראל ביחס החוק ללימודי ליבה לכללי המשפט הבינלאומי אליהם מחויבת ישראל ובפרט בהקשר של הזכות לחינוך...

המאמר בוחן את ההתאמה של המצב הקיים בישראל ביחס החוק ללימודי ליבה...

לימודי ליבהחרדיםמשפט ומדינה

אוטונומיות חינוכית, תוכנית-הליבה ומימון ציבורי של החינוך – על חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס”ח

הדילמה בדבר מעורבותה של המדינה במוסדות החינוך של הציבור החרדי ממלאת מקום חשוב בשיח הציבורי והמשפטי בישראל זה שנים רבות. לאחרונה חוקק חוק...

הדילמה בדבר מעורבותה של המדינה במוסדות החינוך של הציבור החרדי...

חרדיםמשפט ומדינהלימודי ליבה

הזכות לחינוך: קווים לדמותה המשתנה בעידן של מהפכה חוקתית

המאמר עומד על תהליכי התפתחותם של ההסדרים המרכזיים שעיצבו את הזכות לחינוך בישראל בשני העשורים האחרונים, במטרה לבחון אם וכיצד שיקף פסק-...

המאמר עומד על תהליכי התפתחותם של ההסדרים המרכזיים שעיצבו את...

מדיניות ורווחהמשפט ומדינהלימודי ליבההשכלה גבוהה

זכות היציאה ממיעוט לא ליברלי ומודל “המרחב ההשתתפותי”: מערכת החינוך בצרפת ודיון ראשוני בישראל

ביסוס של הזכויות הקולקטיביות, המעניקות משקל משפטי וחברתי נכבד ביותר לאינטרסי הקבוצתי ולשימור המסגרת הקהילתית, נעשה לעתים תוך התעלמות...

ביסוס של הזכויות הקולקטיביות, המעניקות משקל משפטי וחברתי נכבד...

משפט ומדינהיציאה בשאלהחרדיםמדיניות ורווחה

ליבה לשם מה?

הערת פסיקה בעקבות פסק דין רובינשטיין: זכות היציאה וחינוך לחשיבה ביקורתית במסגרת לימודי הליבה במגזר החרדי בישראל. המאמר טוען כי תכנית...

הערת פסיקה בעקבות פסק דין רובינשטיין: זכות היציאה וחינוך לחשיבה...

חרדיםמשפט ומדינהלימודי ליבה

לאיזה תלמיד החוק דואג? חוק זכויות התלמיד: תרומתו תפקידו בראי הפסיקה

ניתוח איכותני וכמותי של חוק זכויות הילד. בדיקת השפעות חוק זכויות הילד בעזרת השוואה כמותית של פסיקות שופטים הנוגעים בחוק זה. מחבר: דן...

ניתוח איכותני וכמותי של חוק זכויות הילד. בדיקת השפעות חוק זכויות...

משפט ומדינהלימודי ליבההשכלה גבוהה

Test of faith: Haredi communities and the right to education

עבודת תזה הבוחנת את הלגיטימיות של הימנעות מכפיית לימודי ליבה בארה”ב על מערכת החינוך החרדית, על בסיס מוסכמות המשפט הבינלאומי. מחבר: Shmuel...

עבודת תזה הבוחנת את הלגיטימיות של הימנעות מכפיית לימודי ליבה...

משפט ומדינהלימודי ליבהחרדים

Welcome to Neighbourhood: Religion, Law and Living Together

מחקר העוסק בקהילה החרדית במונטריאול, קנדה. המחקר מתמקד בשילובם של החרדים באוכלוסיה הכללית מול פסקי דין אחרונים בנושא. מחבר: Shauna Van Praagh...

מחקר העוסק בקהילה החרדית במונטריאול, קנדה. המחקר מתמקד בשילובם...

חרדיםמשפט ומדינה
דילוג לתוכן