מחקרים בנושא - "משפחה וקהילה"

חיים כפולים: סיפורי המרקדים בין העולם החילוני לעולם החרדי

במאמר זה סוקרת הכותבת את תופעת החרדים המנהלים אורח חיים כפול: כחילונים בסתר וכחרדים בגלוי. החוקרת מכנה תופעה זו בשם "טרנס-יציאה"...

במאמר זה סוקרת הכותבת את תופעת החרדים המנהלים אורח חיים כפול:...

סוציולוגיה פסיכולוגיהיציאה בשאלהחרדיםמשפחה וקהילה

מורכבות יחס הרב לחברי קהילה שאינם מקפידים על קלה כחמורה

המאמר דן בשאלת היחס לחברי קהילה שאינם מקפידים על קלה כחמורה, או אף לחברי קהילה שהם עבריינים ידועים, שאינם מקפידים ביודעין על מצוות כגון...

המאמר דן בשאלת היחס לחברי קהילה שאינם מקפידים על קלה כחמורה, או...

חרדיםמשפחה וקהילה