מחקרים בנושא - "משפחה וקהילה"

אמידת האוכלוסייה החרדית בישראל באמצעות למידת מכונה

תקציר: בעבודה זו מוצע מודל חדש לאמידת גודלה והרכבה של האוכלוסייה החרדית בישראל. המודל החדש מבוסס על למידת מכונה (Learning Machine), ומטרתו לבצע...

תקציר: בעבודה זו מוצע מודל חדש לאמידת גודלה והרכבה של האוכלוסייה...

חרדיםמשפחה וקהילה

שנתון החברה החרדית בישראל 2020

שנתון החברה החרדית בישראל מפורסם מדי שנה (החל משנת 2016) על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה. השנתון כולל תמונה מקיפה של החברה החרדית לשנת 2020,...

שנתון החברה החרדית בישראל מפורסם מדי שנה (החל משנת 2016) על ידי...

השכלה ותעסוקהכלכלהמשפחהסוציולוגיה פסיכולוגיהחרדיםמשפחה וקהילה

חיים כפולים: סיפורי המרקדים בין העולם החילוני לעולם החרדי

במאמר זה סוקרת הכותבת את תופעת החרדים המנהלים אורח חיים כפול: כחילונים בסתר וכחרדים בגלוי. החוקרת מכנה תופעה זו בשם “טרנס-יציאה”...

במאמר זה סוקרת הכותבת את תופעת החרדים המנהלים אורח חיים כפול:...

סוציולוגיה פסיכולוגיהיציאה בשאלהחרדיםמשפחה וקהילה

מורכבות יחס הרב לחברי קהילה שאינם מקפידים על קלה כחמורה

המאמר דן בשאלת היחס לחברי קהילה שאינם מקפידים על קלה כחמורה, או אף לחברי קהילה שהם עבריינים ידועים, שאינם מקפידים ביודעין על מצוות כגון...

המאמר דן בשאלת היחס לחברי קהילה שאינם מקפידים על קלה כחמורה, או...

חרדיםמשפחה וקהילה
דילוג לתוכן