מחקרים בנושא - "מדיניות ורווחה"

הקשר בין דרכי התמודדות ורווחה נפשית סובייקטיבית בקרב "יוצאים לשאלה"

תקציר: מחקר זה בדק את תהליך היציאה לשאלה בהתייחס לסוגיות הבאות: 1) מה הם גורמי הלחץ המרכזיים בהם נתקלים יוצאים לשאלה; 2 )מה הן דרכי...

תקציר: מחקר זה בדק את תהליך היציאה לשאלה בהתייחס לסוגיות הבאות: 1)...

סוציולוגיה פסיכולוגיהיציאה בשאלהמדיניות ורווחה

Apostasy and conversion: Attachment orientations and individual differences in the process of religious change

Abstract We studied attachment-related variations in the process of apostasy (abandonment of religion) and compared these variations to those occurring in religious conversion. A sample of 280 Israeli Jews who had undergone  religious change...

Abstract We studied attachment-related variations in the process of apostasy (abandonment of religion) and compared...

סוציולוגיה פסיכולוגיהיציאה בשאלהמדיניות ורווחה

Challenges and Conflicts in the Delivery of Mental Health Services to Ultra-orthodox Jews

Ultra-orthodox Jews are a religious group that lives apart, valuing its separateness and ascribing sanctity to its lifestyle. Community members are reticent to seek help from mental health services, especially if provided by professionals from...

Ultra-orthodox Jews are a religious group that lives apart, valuing its separateness and ascribing sanctity to its...

חרדיםמדיניות ורווחה

ביחד או לחוד? תכנית הליבה והשסע הדתי-חילוני בישראל

מטרת מאמר זה לבחון את המאבק המתחולל במדינת ישראל מסוף שנות התשעים של המאה הקודמת סביב הדרישה ליישום תכנית ליבה חינוכית בחינוך החרדי....

מטרת מאמר זה לבחון את המאבק המתחולל במדינת ישראל מסוף שנות...

חרדיםמדיניות ורווחהלימודי ליבההשכלה גבוהה

דרכים למתן סיוע ליוצאים לשאלה בישראל

מסמך זה הוגש בעבר לשר הרווחה והשירותים החברתיים. החלופות במסמך זה מתייחסות לפעולות האמורות להנקט דווקא במשרדי ממשלה אחרים מלבד משרד...

מסמך זה הוגש בעבר לשר הרווחה והשירותים החברתיים. החלופות במסמך...

יציאה בשאלהמדיניות ורווחההשכלה גבוהה

הזכות לחינוך: קווים לדמותה המשתנה בעידן של מהפכה חוקתית

המאמר עומד על תהליכי התפתחותם של ההסדרים המרכזיים שעיצבו את הזכות לחינוך בישראל בשני העשורים האחרונים, במטרה לבחון אם וכיצד שיקף פסק-...

המאמר עומד על תהליכי התפתחותם של ההסדרים המרכזיים שעיצבו את...

מדיניות ורווחהמשפט ומדינהלימודי ליבההשכלה גבוהה

זכות היציאה ממיעוט לא ליברלי ומודל "המרחב ההשתתפותי": מערכת החינוך בצרפת ודיון ראשוני בישראל

ביסוס של הזכויות הקולקטיביות, המעניקות משקל משפטי וחברתי נכבד ביותר לאינטרסי הקבוצתי ולשימור המסגרת הקהילתית, נעשה לעתים תוך התעלמות...

ביסוס של הזכויות הקולקטיביות, המעניקות משקל משפטי וחברתי נכבד...

יציאה בשאלהחרדיםמדיניות ורווחהמשפט ומדינה

Health Concerns of Young Israelis Moving From the Ultra-Orthodox to the Secular Community: Vulnerabilities Associated with Transition

המחקר בוחן את הרגלי הבריאות של יוצאים בשאלה ומשווה אותם לממצאים קודמים על הרגלי בריאות בקרב מהגרים, בוגרים צעירים, וחברי הקהילה...

המחקר בוחן את הרגלי הבריאות של יוצאים בשאלה ומשווה אותם לממצאים...

יציאה בשאלהמדיניות ורווחה

תוכנית סיוע ממשלתית לבעלי רקע חרדי בתחומי ההשכלה הגבוהה, התעסוקה והשירות הצבאי

מסמך זה נכתב לבקשת חברת הכנסת עדי קול ועניינו "תכניות סיוע לבעלי רקע חרדי". במסמך זה ייסקרו שלושה מסלולי סיוע ממשלתיות לבעלי רקע...

מסמך זה נכתב לבקשת חברת הכנסת עדי קול ועניינו "תכניות סיוע...

יציאה בשאלהמדיניות ורווחההשכלה גבוהה

יציאה בשאלה – סיכון סיכוי ומדיניות חברתית

תוכנית אב זו נכתבה ע"י ד"ר נרי הורוביץ (מכון אגורא) בשותפות עם עמותת "יוצאים לשינוי". זהו המסמך המקיף הראשון שנכתב על תופעת עזיבת...

תוכנית אב זו נכתבה ע"י ד"ר נרי הורוביץ (מכון אגורא) בשותפות...

סוציולוגיה פסיכולוגיהיציאה בשאלהמדיניות ורווחה