מחקרים בנושא - "כלכלה"

השפעת “חוק טל” על היצע העבודה של גברים חרדים

תקציר: בשנת 2003 הוחל “חוק טל”, אשר הסדיר את המשך דחיית השירות בצבא לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם. במסגרת החוק נקבעו כמה כללים חדשים,...

תקציר: בשנת 2003 הוחל “חוק טל”, אשר הסדיר את המשך דחיית השירות...

חרדיםהשכלה ותעסוקהכלכלה

תכניות לשילוב חרדים לשעבר בשוק התעסוקה

מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת עופר שלח ובו נבחן האם המדינה מפעילה תכניות סיוע ייעודיות לחרדים לשעבר המבקשים להשתלב בשוק התעסוקה, והאם...

מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת עופר שלח ובו נבחן האם המדינה מפעילה...

כלכלהיציאה בשאלהמדיניות ורווחההשכלה ותעסוקה

ישראל והקהילה החרדית: חומות מתגבהות ועתיד מאתגר

המחקר כולל מספר פרקים העוסקים בניסיונות לשלב את החרדים בתחומי ההשכלה והתעסוקה. כמו כן מתייחס המחקר למאפיינים ולערכים בחברה החרדית,...

המחקר כולל מספר פרקים העוסקים בניסיונות לשלב את החרדים בתחומי...

חרדיםלימודי ליבההשכלה גבוהההשכלה ותעסוקהכלכלה

השכלה, תעסוקה והשתכרות של גברים חרדים במבט ארוך־טווח: האם הפערים מצטמצמים?

נייר הסוקר את מצבם של גברים חרדים בשוק העבודה בישראל, וכן את מסלול ההשכלה שלהם בהשוואה לזה של גברים יהודים לא־חרדים, באמצעות שילוב נתונים...

נייר הסוקר את מצבם של גברים חרדים בשוק העבודה בישראל, וכן את...

השכלה ותעסוקהכלכלהחרדים

שנתון החברה החרדית בישראל 2020

שנתון החברה החרדית בישראל מפורסם מדי שנה (החל משנת 2016) על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה. השנתון כולל תמונה מקיפה של החברה החרדית לשנת 2020,...

שנתון החברה החרדית בישראל מפורסם מדי שנה (החל משנת 2016) על ידי...

משפחהסוציולוגיה פסיכולוגיהחרדיםמשפחה וקהילההשכלה ותעסוקהכלכלה

Handbook of Leaving Religion

הספר, הקיים גם במהדורה כתובה, כולל פרקים אודות יציאה בשאלה מדתות שונות, בהן יהדות חרדית, איימיש, איסלאם, בודהיזם ועוד. בספר כלולים תיאורי...

הספר, הקיים גם במהדורה כתובה, כולל פרקים אודות יציאה בשאלה מדתות...

סוציולוגיה פסיכולוגיהיציאה בשאלההשכלה ותעסוקהכלכלהמשפחה

מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית: מבט מבפנים

זוהי סקירה על מצב המצוקה המבנית שבה נתונה האוכלוסייה החרדית בישראל הבוחנת באופן ספציפי את סוגיית התעסוקה, העומדת ביסודה של מצוקה מבנית...

זוהי סקירה על מצב המצוקה המבנית שבה נתונה האוכלוסייה החרדית...

חרדיםהשכלה ותעסוקהכלכלה

השינויים הדמוגרפיים והשלכותיהם על המצרפים הפיסקליים בשנים 2059-2014

המאמר בוחן את השפעות תהליכי הזדקנות וגידול באוכלוסיה החרדית והעברית על הכנסות המדינה בעשורים הבאים באמצעות סימולציה. על פי הסימולציה,...

המאמר בוחן את השפעות תהליכי הזדקנות וגידול באוכלוסיה החרדית...

חרדיםהשכלה ותעסוקהכלכלה

המגזר החרדי בישראל: העצמה תוך שילוב בתעסוקה

מסמך מדיניות זה דן במחסום העסתוקתי בקרב הציבור החרדי בישראל: העוני הנרחב ממנו סובל המגזר החרדי נובע בראש וראשונה משיעור ההשתתפות הנמוך...

מסמך מדיניות זה דן במחסום העסתוקתי בקרב הציבור החרדי בישראל:...

חרדיםהשכלה ותעסוקהכלכלה

גברים חרדים בשירות צבאי טכנולוגי: השתלבות בוגרי מסלולי שח”ר בשוק העבודה

המחקר בחן את מידת תרומתם של מסלולי שח”ר להשתלבותם של בוגרי השירות מהמגזר החרדי בשוק העבודה ובמסגרות לימוד מקצועיות גבוהות. המחקר נערך...

המחקר בחן את מידת תרומתם של מסלולי שח”ר להשתלבותם של בוגרי...

כלכלהחרדיםהשכלה ותעסוקה
דילוג לתוכן