מחקרים בנושא - "כלכלה"

מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית: מבט מבפנים

זוהי סקירה על מצב המצוקה המבנית שבה נתונה האוכלוסייה החרדית בישראל הבוחנת באופן ספציפי את סוגיית התעסוקה, העומדת ביסודה של מצוקה מבנית...

זוהי סקירה על מצב המצוקה המבנית שבה נתונה האוכלוסייה החרדית...

חרדיםהשכלה ותעסוקהכלכלה

השינויים הדמוגרפיים והשלכותיהם על המצרפים הפיסקליים בשנים 2059-2014

המאמר בוחן את השפעות תהליכי הזדקנות וגידול באוכלוסיה החרדית והעברית על הכנסות המדינה בעשורים הבאים באמצעות סימולציה. על פי הסימולציה,...

המאמר בוחן את השפעות תהליכי הזדקנות וגידול באוכלוסיה החרדית...

חרדיםהשכלה ותעסוקהכלכלה

המגזר החרדי בישראל: העצמה תוך שילוב בתעסוקה

מסמך מדיניות זה דן במחסום העסתוקתי בקרב הציבור החרדי בישראל: העוני הנרחב ממנו סובל המגזר החרדי נובע בראש וראשונה משיעור ההשתתפות הנמוך...

מסמך מדיניות זה דן במחסום העסתוקתי בקרב הציבור החרדי בישראל:...

חרדיםהשכלה ותעסוקהכלכלה

גברים חרדים בשירות צבאי טכנולוגי: השתלבות בוגרי מסלולי שח”ר בשוק העבודה

המחקר בחן את מידת תרומתם של מסלולי שח”ר להשתלבותם של בוגרי השירות מהמגזר החרדי בשוק העבודה ובמסגרות לימוד מקצועיות גבוהות. המחקר נערך...

המחקר בחן את מידת תרומתם של מסלולי שח”ר להשתלבותם של בוגרי...

חרדיםהשכלה ותעסוקהכלכלה