מחקרים בנושא - "יציאה בשאלה"

Apostasy and conversion: Attachment orientations and individual differences in the process of religious change

Abstract We studied attachment-related variations in the process of apostasy (abandonment of religion) and compared these variations to those occurring in religious conversion. A sample of 280 Israeli Jews who had undergone  religious change...

Abstract We studied attachment-related variations in the process of apostasy (abandonment of religion) and compared...

סוציולוגיה פסיכולוגיהיציאה בשאלהמדיניות ורווחה

משתנים פסיכולוגיים המשפיעים על פניה לחילוניות

עבודת גמר שנכתבה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן. כותב: הלל שטרן שנה: 1993 העבודה זמינה (ייתכן בתשלום) בספריות האקדמיות Read...

עבודת גמר שנכתבה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן. כותב:...

סוציולוגיה פסיכולוגיהיציאה בשאלה

נוער הכיפות הזרוקות

בספר זה, לצד רקע תיאורטי, מובאים מבחר ראיונות עם מתבגרים ש”חזרו בשאלה”. כל ראיון מנותח לפי מודל פסיכולוגי המתאר את התפתחות הזהות...

בספר זה, לצד רקע תיאורטי, מובאים מבחר ראיונות עם מתבגרים...

יציאה בשאלהדתיים לשעבר

על מה [עלמה] אבדה: זהותן האמונית של דתל”שיות

הספר עוסק בתהליך התפתחותה וגיבושה של הזהות האמונית בקרב מתבגרות ישראליות שגדלו והתחנכו במוסדות החינוך הממלכתי-דתי, ומגדירות את עצמן...

הספר עוסק בתהליך התפתחותה וגיבושה של הזהות האמונית בקרב מתבגרות...

יציאה בשאלהדתיים לשעבר

“רציתי לדעת למה” – הישיבה התיכונית והאולפנא בסיפוריהם של דתיים שעזבו את אורח החיים הדתי

המחקר בוחן את עזיבת הדת בקרב צעירים מהחברה הדתית-לאומית בישראל. במחקר מתוארים מאפייני הרקע והגורמים לעזיבה, תהליך העזיבה ואורחות החיים...

המחקר בוחן את עזיבת הדת בקרב צעירים מהחברה הדתית-לאומית בישראל....

יציאה בשאלהדתיים לשעבר

שלמים עם עצמם: ראיונות עומק עם חוזרים בשאלה

מחקר זה משווה בין סיפורי חיים של ‘חוזרים בשאלה’, מתקופת חזרתם בשאלה ועד כ-6 שנים לאחר התהליך, ובשני היבטים: האחד, האופן בו מתואר...

מחקר זה משווה בין סיפורי חיים של ‘חוזרים בשאלה’, מתקופת...

יציאה בשאלהדתיים לשעבר

השפעת העולם המודרני על גילויי חילון בנוער הדתי

תופעת חילון הנוער הדתי שככה עד לשנות השמונים, ואז הגבירה עוצמתה. במאמר זה, נמנים מספר גורמי מפתח הכרוכים בזיקת תופעה זו למודרניזציה. מחבר:...

תופעת חילון הנוער הדתי שככה עד לשנות השמונים, ואז הגבירה עוצמתה....

יציאה בשאלהדתיים לשעבר

הוא עוד ישוב: התמודדותם של הורים לחוזרים בשאלה בקיבוץ הדתי

עבודת תיזה שנכתבה באוניברסיטה העברית בירושלים, וזמינה (ייתכן בתשלום) בספריות האקדמיות מחבר: ארז בר שלום שנה: 2004 Read...

עבודת תיזה שנכתבה באוניברסיטה העברית בירושלים, וזמינה (ייתכן...

יציאה בשאלהדתיים לשעבר

דתיות וציונות : על ציונות, עזיבת אורח החיים הדתי של צעירים בני החברה הדתית-לאומית, ומה שביניהן

המאמר דן בשאלת הזיקה שבין עזיבת אורח החיים הדתי לבין היחלשות השקפת העולם הציונית בקרב צעירים מהחברה הדתית-לאומית. רוב המרואיינים קישרו...

המאמר דן בשאלת הזיקה שבין עזיבת אורח החיים הדתי לבין היחלשות...

יציאה בשאלהדתיים לשעבר

קריאות שואלות: על תורתם של היוצאים לשאלה

המאמר דן בשלושה ספרים: “מסע בחלל הפנוי” (דב אלבוים), “מתחייבת בנפשי: קריאות מחויבות בתלמוד” (רוחמה וייס) וכן “בא אל הקודש”...

המאמר דן בשלושה ספרים: “מסע בחלל הפנוי” (דב אלבוים),...

יציאה בשאלהדתיים לשעבר