מחקרים בנושא - "השכלה ותעסוקה"

“פרנסה בכבוד”: תוכנית הכשרה מקצועית לחרדים – מחקר הערכה

“פרנסה בכבוד” היא תוכנית תעסוקתית המופעלת על ידי ג’וינט ישראל ומשרד התמ”ת. מטרתה לשלב חרדים בשוק העבודה באמצעות הכשרה...

“פרנסה בכבוד” היא תוכנית תעסוקתית המופעלת על ידי ג’וינט...

חרדיםהשכלה גבוהההשכלה ותעסוקה

הסדריות חדשה: אסטרטגיה של מדיניות ציבורית ביחס לחרדים

המחקר עוסק בהתמודדותם של מעצבי מדיניות עם שסעים עמוקים בין קבוצות אוכלוסייה המתקיימות זו לצד זו בתוך מדינות. בד בבד הוא מנתח את האופן שבו...

המחקר עוסק בהתמודדותם של מעצבי מדיניות עם שסעים עמוקים בין...

חרדיםהשכלה ותעסוקה

מפנה בחברה החרדית: הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים

מאז שנת 1996, חל מפנה ביחסה של החברה החרדית להכשרה מקצועית וללימודים אקדמיים לגברים. מאותה שנה, השתנו והתרחבו גם תחומי ההכשרה...

מאז שנת 1996, חל מפנה ביחסה של החברה החרדית להכשרה מקצועית...

חרדיםהשכלה גבוהההשכלה ותעסוקה

על טהרת התואר: לימודים אקדמיים במגזר החרדי

המחקר מנתח את תהליך כניסתם של חרדים ללימודים אקדמיים. תהליך זה החל בשלהי שנות התשעים של המאה העשרים, ומאז הוא מתעצם והולך. המחקר מצביע על...

המחקר מנתח את תהליך כניסתם של חרדים ללימודים אקדמיים. תהליך זה...

חרדיםהשכלה גבוהההשכלה ותעסוקה

מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית: מבט מבפנים

זוהי סקירה על מצב המצוקה המבנית שבה נתונה האוכלוסייה החרדית בישראל הבוחנת באופן ספציפי את סוגיית התעסוקה, העומדת ביסודה של מצוקה מבנית...

זוהי סקירה על מצב המצוקה המבנית שבה נתונה האוכלוסייה החרדית...

חרדיםהשכלה ותעסוקהכלכלה

בין קודש לתכל’ס: גברים חרדיים לומדים מקצוע

מחקר זה בוחן את האינטראקציה בין צעירים חרדיים בעלי רקע ישיבתי לבין מסגרת להכשרה מקצועית-טכנולוגית, ‘המרכז החרדי להכשרה מקצועית’....

מחקר זה בוחן את האינטראקציה בין צעירים חרדיים בעלי רקע ישיבתי...

חרדיםהשכלה ותעסוקה

חרדים לעתידם: עמדות וחסמים ביחס ללימודים גבוהים במגזר החרדי

מטרת המחקר היא לבחון את עמדותיו של הציבור החרדי ביחס לרכישת השכלה אקדמית ולזהות את החסמים המרכזיים העומדים בפניו בהשתלבות במסלולי...

מטרת המחקר היא לבחון את עמדותיו של הציבור החרדי ביחס לרכישת...

חרדיםהשכלה גבוהההשכלה ותעסוקה

השינויים הדמוגרפיים והשלכותיהם על המצרפים הפיסקליים בשנים 2059-2014

המאמר בוחן את השפעות תהליכי הזדקנות וגידול באוכלוסיה החרדית והעברית על הכנסות המדינה בעשורים הבאים באמצעות סימולציה. על פי הסימולציה,...

המאמר בוחן את השפעות תהליכי הזדקנות וגידול באוכלוסיה החרדית...

חרדיםהשכלה ותעסוקהכלכלה

המגזר החרדי בישראל: העצמה תוך שילוב בתעסוקה

מסמך מדיניות זה דן במחסום העסתוקתי בקרב הציבור החרדי בישראל: העוני הנרחב ממנו סובל המגזר החרדי נובע בראש וראשונה משיעור ההשתתפות הנמוך...

מסמך מדיניות זה דן במחסום העסתוקתי בקרב הציבור החרדי בישראל:...

חרדיםהשכלה ותעסוקהכלכלה

גברים חרדים בשירות צבאי טכנולוגי: השתלבות בוגרי מסלולי שח”ר בשוק העבודה

המחקר בחן את מידת תרומתם של מסלולי שח”ר להשתלבותם של בוגרי השירות מהמגזר החרדי בשוק העבודה ובמסגרות לימוד מקצועיות גבוהות. המחקר נערך...

המחקר בחן את מידת תרומתם של מסלולי שח”ר להשתלבותם של בוגרי...

חרדיםהשכלה ותעסוקהכלכלה