Welcome to Neighbourhood: Religion, Law and Living Together

מחקר העוסק בקהילה החרדית במונטריאול, קנדה. המחקר מתמקד בשילובם של החרדים באוכלוסיה הכללית מול פסקי דין אחרונים בנושא.

מחבר: Shauna Van Praagh

שנה: 2016

לקריאת המאמר לחץ כאן