Test of faith: Haredi communities and the right to education

עבודת תזה הבוחנת את הלגיטימיות של הימנעות מכפיית לימודי ליבה בארה”ב על מערכת החינוך החרדית, על בסיס מוסכמות המשפט הבינלאומי.

מחבר: Shmuel Levin, Monash University

שנה: 2017

לקריאת המאמר לחץ כאן