עזיבת העולם החרדי כמפגש בין מודלים חברתיים-דתיים

המאמר מתחקה אחר תהליך שינוי הזהות של אלה העוזבים את העולם החרדי (יוצאים בשאלה) ואחר הקשיים העומדים בפניהם. המאמר מראה כי תהליך הניתוק, המעבר והשילוב (בדגם טקס המעבר) אינו מתיישב עם המודל הקשיח המציג את המסורת כדיכוטומית למודרניות, אלא מייצר מצבים לימינליים חברתיים-דתיים שמלווים את עולמם של היוצאים בשאלה לפני המעבר, במהלכו ואחריו.

מחבר: שלומי דורון

שנה: 2013

לקריאת המאמר לחץ כאן