מסמך מדיניות בנושא “תמיכה וסיוע ליוצאים בשאלה”

מסמך זה הוגש לח”כ מיקי לוי ומטרותיו לסקור את היקף תופעת היציאה בשאלה, את הקשיים עמם יוצאים בשאלה מתמודדים ואת הסיוע המדינתי שניתן להם ולאוכלוסיות שמתמודדות עם אתגרים דומים.
בהתאם לממצאים, מציע המסמך אפשרויות לסיוע מדינתי ליוצאים בשאלה

מאת: עומק – מרכז לעיצוב מדיניות וחקיקה

תאריך: דצמבר 2016

לקריאת המסמך המלא לחצו כאן