יושבים על הגדר: עיצוב זהות בקרב יוצאים בשאלה

עבודת תזה זו כוללת ניתוח ביוגרפי של יוצאים בשאלה בני 18-28, המתמקד בתהליך אותו חווים המתבגרים: מהנצת הספקות, דרך מחשבות עזיבת העולם החרדי ועד יישום המחשבות האלו הלכה למעשה. המחקר מבוסס על ראיונות פתוחים.

מחברת: לילך מאיר

שנה: 2006

ניתן להשיג עבודה זו (ייתכן בתשלום) בספריות האקדמיות.

לקישור לספריית האוניברסיטה לחץ כאן