חרדים לעתידם: עמדות וחסמים ביחס ללימודים גבוהים במגזר החרדי

מטרת המחקר היא לבחון את עמדותיו של הציבור החרדי ביחס לרכישת השכלה אקדמית ולזהות את החסמים המרכזיים העומדים בפניו בהשתלבות במסלולי לימודים אקדמיים שונים. בנוסף מבקש מחקר זה ליצור בסיס ידע משמעותי שנועד לסייע למקבלי ההחלטות בגיבוש כלים יעודיים שיביאו להנגשת ההשכלה הגבוהה לציבור החרדי על גווניו וצרכיו השונים. במסגרת מחקר זה הופצו כ-550 שאלונים לחרדים, גברים ונשים, במטרה לבחון את מידת רצונם לרכוש השכלה אקדמית ומקצועית. בנוסף אופיין ונבחן מרחב החסמים והקשיים הניצבים כיום בפני צעירים חרדים המעוניינים לרכוש השכלה גבוהה איכותית במסגרות שונות. כמו כן, נערך מיפוי במסגרת פרויקט מחדש”ים, שמטרתו היתה לאתר מנועי-צמיחה חדשניים באזור ירושלים, ביניהם מיצוי הפוטנציאל האנושי והכלכלי הטמון במגזר החרדי בירושלים ובסביבתה.

מחברים: אסף מלחי, בצלאל כהן, דן קאופמן

שנה: 2008

ספר זה זמין (ייתכן התשלום) בספריות האקדמיות