זכות היציאה ממיעוט לא ליברלי ומודל “המרחב ההשתתפותי”: מערכת החינוך בצרפת ודיון ראשוני בישראל

ביסוס של הזכויות הקולקטיביות, המעניקות משקל משפטי וחברתי נכבד ביותר לאינטרסי הקבוצתי ולשימור המסגרת הקהילתית, נעשה לעתים תוך התעלמות מחולשתה היחסית של זכות היציאה מקהילות אלו, ולעתים בסתירה מוחלטת לזכויות האדם וחירות הפרט. השראה לפתרון ניתן לשאוב מן המודל הצרפתי הlaïcité, המאופיין במרחב השתתפותי, ובו הזיקה היחידה היא האזרחות המשותפת.

מחברת: יעל סימון

שנה: 2010

לקריאת המאמר לחץ כאן