המגזר החרדי בישראל: העצמה תוך שילוב בתעסוקה

מסמך מדיניות זה דן במחסום העסתוקתי בקרב הציבור החרדי בישראל: העוני הנרחב ממנו סובל המגזר החרדי נובע בראש וראשונה משיעור ההשתתפות הנמוך מאוד של גברים חרדיים: 38% לעומת 75% באוכלוסיית הגברים בישראל. העובדה שרוב המשפחות החרדיות הנן ברוכות ילדים מחריפה כמובן את היקף המצוקה ועומקה. האתגר הגדול הוא כיצד לאפשר ולעודד כניסה נרחבת לעולם התעסוקה, ללא כפייה ותוך כיבוד ואף העצמת הצביון הייחודי של מגזר זה. לשם כך יש כאמור לזהות היטב את החסמים העיקריים המונעים זאת, להתחבר למגמות גלויות ותת-קרקעיות קיימות, ולהציע מגוון כלים להסרת החסמים הן בצד הביקוש והן בצד ההיצע של שוק העבודה הרלוונטי.

מחבר: חגי לוין, המועצה הלאומית לכלכלה

שנה: 2009

לקריאת המאמר לחצו כאן