הוא עוד ישוב: התמודדותם של הורים לחוזרים בשאלה בקיבוץ הדתי

עבודת תיזה שנכתבה באוניברסיטה העברית בירושלים, וזמינה (ייתכן בתשלום) בספריות האקדמיות

מחבר: ארז בר שלום

שנה: 2004