דתיות וציונות : על ציונות, עזיבת אורח החיים הדתי של צעירים בני החברה הדתית-לאומית, ומה שביניהן

המאמר דן בשאלת הזיקה שבין עזיבת אורח החיים הדתי לבין היחלשות השקפת העולם הציונית בקרב צעירים מהחברה הדתית-לאומית. רוב המרואיינים קישרו בין הציונות לבין החינוך הדתי והדת. לאחר עזיבת הדת המשיכו רובם לשמור על השקפת העולם הציונית, אך בקרבם היו גם מי שזיקתם לציונות נחלשה בעקבות העזיבה, והתחזקה מחדש בשלב מאוחר יותר. מיעוטם העידו על נטישת השקפתם הציונית ועל מתן לגיטימציה לירידה מהארץ, בניגוד לעמדות הלאומיות של בני הנוער הדתיים. במחקר נעשה שימוש בכלים של הגישה האיכותנית ספרית (נראטיבית)- ראיונות עומק מובנים למחצה.

מחברת: נחמה נאמן

שנה: 2009

לקריאת המאמר לחץ כאן