דרכים למתן סיוע ליוצאים לשאלה בישראל

מסמך זה הוגש בעבר לשר הרווחה והשירותים החברתיים. החלופות במסמך זה מתייחסות לפעולות האמורות להנקט דווקא במשרדי ממשלה אחרים מלבד משרד הרווחה, אך המניע לכולן הוא מתן סיוע לאוכלוסיה
המצויה במשבר מפאת עוני, הדרה וניצול. לפיכך, מוצע כי ריכוז הטיפול בסוגיה יעשה בידי השר המופקד על הטיפול באוכלוסיות הללו, אשר בידיו האמצעים והסמכות לתאם את הטיפול הבין-משרדי ביוצאים לשאלה.

מחבר: ליאור שפר

שנה: 2009

לקריאת המסמך לחץ כאן