גברים חרדים בשירות צבאי טכנולוגי: השתלבות בוגרי מסלולי שח”ר בשוק העבודה

המחקר בחן את מידת תרומתם של מסלולי שח”ר להשתלבותם של בוגרי השירות מהמגזר החרדי בשוק העבודה ובמסגרות לימוד מקצועיות גבוהות. המחקר נערך בין החודשים מאי 1022 לפברואר 1021 והוא בוצע באמצעות שאלוני הערכה מובנים שהקיפו כ-170 משיבים מבין הבוגרים של שני מחזורי הגיוס הראשונים במסלול זה אשר שרתו בשנים 1002-1007

מחבר: אסף מלחי, משרד התמ”ת

שנה: 2013

לקריאת המאמר לחצו כאן