יציאת מצרים בראי המחקר הבית מדרשי – אילו התורה נתנה מן השמים

עידן חדש 25/08/2022

איך הייתה נראית הארכיאולוגיה המצרית ביקום שבו תורת־ישראל הייתה אמת צרופה וטהורה, על פי הפרשנות המסורתית? איך היה נראה הידע המדעי, בעולם שבו ספרי התורה אינם מכילים חלקים מיתולוגיים, אלא אך ורק תיאור נאמן של אירועים אמיתיים?  זוהי סדרת מאמרים המסכמת את ממצאי המדע העדכניים...

איך הייתה נראית הארכיאולוגיה המצרית ביקום שבו תורת־ישראל הייתה אמת צרופה וטהורה, על...

מוצא האדם – אילו התורה ניתנה מן השמים

עידן חדש 25/08/2022

תהיתם לעצמכם איך הייתה נראית המציאות ביקום שבו תורת־ישראל הייתה אמת צרופה וטהורה, על פי הפרשנות המסורתית? איך היה נראה הידע המדעי, בעולם שבו ספרי התורה אינם מכילים חלקים מיתולוגיים, אלא אך ורק תיאור נאמן של אירועים אמיתיים? לנו לא נותר אלא לפרסם בסדרת מאמרים את ממצאי המדע...

תהיתם לעצמכם איך הייתה נראית המציאות ביקום שבו...

ביקום מקביל – אילו התורה ניתנה מן השמים

עידן חדש 25/08/2022

תהיתם לעצמכם איך הייתה נראית המציאות ביקום שבו תורת־ישראל הייתה אמת צרופה וטהורה, על פי הפרשנות המסורתית? איך היה נראה הידע המדעי, בעולם שבו ספרי התורה אינם מכילים חלקים מיתולוגיים, אלא אך ורק תיאור נאמן של אירועים אמיתיים? לנו לא נותר אלא לפרסם בסדרת מאמרים את ממצאי המדע...

תהיתם לעצמכם איך הייתה נראית המציאות ביקום שבו...

בעניין הפארנאגראפי”ע

חיים פרידמן 25/08/2022

שו”ת סאטירי בשאלת סיבת קיומו של עולם הטומאה   יום ב’ לסדר “השוכן איתם בכל טומאתם” תש”פ לפ”ק לכבוד אהובי ורעי, כש”ת, מורנו… שליט”א אחדשה”ט, מכתבך הגיעני, ומה מאוד שמחתי לשמוע שכבודו עושה חיל בלימודיו, ופניני אמרי תורתך נעמו מאוד לחכי. על דבר ששאלת...

שו”ת סאטירי בשאלת סיבת קיומו של עולם הטומאה   יום...

דילוג לתוכן