ספרות שואה – צנזורה וקומיקס

עקיבא גרין 26/01/2023

“דור שטוב לו השתיקה” – רבנים נגד יום הזיכרון לשואה אפר הכבשנים עוד נערם, בינותיו הגיחו ניצולים, פליטי חרב ונפוחי כפן. באמצע שנות הארבעים של המאה העשרים, סמוך לזמן סיום מלחמת העולם השנייה שכילתה כשליש מבני עמנו במיתות משונות ואכזריות, הועלתה הצעה לתקן תענית מיוחדת...

“דור שטוב לו השתיקה” – רבנים נגד יום הזיכרון לשואה אפר הכבשנים עוד נערם, בינותיו...

על חורבן ועל תקומה

חני כהן 05/01/2023

“הגיעו להר הבית ראו שועל אחד יוצא מבית קדש הקדשים. התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, עקיבא לעולם אתה מתמיה שאנו בוכין . אמר להם, אתם למה בוכים? אמרו לו לא נבכה על מקום שנאמר בו ‘והזר הקרב יומת’, והרי שועל יוצא מתוכו. עלינו נתקיים ‘על זה היה דוה לבנו, על קרא עוד......

“הגיעו להר הבית ראו שועל אחד יוצא מבית קדש הקדשים....

דילוג לתוכן