חיים כאלו | יוצאים לשינוי

חיים כאלו


תודה על חיים כאלו,
ועל כל כתם וכתם:
של שמחה.
של עוז. 
ושל מקום.

?>