פסיכומטרי

הבחינה הפסיכומטרית

הבחינה הפסיכומטרית בוחנת מיומנויות בנושאים מגוונים ובזמן קצר, וההשפעה שלה על העתיד האקדמי של הנבחן היא גבוהה.

ההכרח בבחינה פסיכומטרית משתנה ממוסד למוסד, ואפילו בין החוגים בתוך אותו מוסד הלימודים. ישנם גם מסלולי קבלה שלא מצריכים פסיכומטרי כלל.

הבחינה הפסיכומטרית מעוררת רתיעה לא רק אצל יוצאים בשאלה, אלא אצל צעירים רבים מרקעים שונים.  לכך מתווסף הפער בלימודי ליבה שיוצאים בשאלה מתמודדים אתו, שכן בבחינה קיימים אלמנטים רבים גם מהתחום הזה. עם זאת, בעזרת הכנה מתאימה ומשמעת עצמית גבוהה, ההצלחה בבחינה אפשרית. וישנם גם יתרונות לבוגרי החינוך החרדי בבחינת הפסיכומטרי:

“על אף שתלמידים אלו מגיעים עם רקע לימודי חלש, הכולל לעיתים ידיעה בסיסית ביותר באנגלית ובמתמטיקה, תלמידי פסיכומטרי חרדים הם תלמידים שרגילים לשינון, וכתוצאה מכך קל להם לקלוט את אוצר המילים הדרוש לפרקי האנגלית של הבחינה. היכולת שלהם להסיק מעקרונות ומחוקים, עקב לימודי גמרא, מאפשרת להם ללמוד ולהפנים היטב את הטיפים המתמטיים וליישם אותם בבחינה, ובכך להדביק פער של 12 שנות לימוד”. מכון EZway

מבנה הבחינה ומרכיביה

 1. על הבחינה
  הבחינה הפסיכומטרית נערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה. המוסד הוקם על ידי ראשי האוניברסיטאות בישראל ומטרתו ליצור אמצעים למיון מועמדים ללימודים גבוהים. מטרתה של הבחינה היא להוות כלי לניבוי הצלחתו של המועמד בלימודיו הגבוהים.
  רוב המוסדות להשכלה גבוהה משתמשים בציון הפסיכומטרי בשילוב ממוצע ציוני הבגרות לשם מיון המועמדים ללימודים, חלקם מייחסים משקל גבוהה יותר לבחינה הפסיכומטרית (70%), או לחלק מסוים בה (לדוגמא, חלק מהפקולטות להנדסה נותנות משקל גבוהה יותר לחלק הכמותי בבחינה).
  אופן השימוש בציון הבחינה משתנה ממוסד למוסד ואף בין הפקולטות השונות. ברוב המוסדות תהליך הקבלה תלוי ב”ציון סכם”- שהוא ציון התאמה כולל בו מגולמים הבחינה הפסיכומטרית וציוני הבגרות גם יחד. כל מוסד מחשב את ציוני הסכם באופן שונה- ניתן לחשב את ציון הסכם באתר האינטרנט של מוסד הלימוד המבוקש.

 

הבחינה הפסיכומטרית אינה כלי מיון מושלם. היא בודקת בעקיפין אלמנטים חשובים בלימודים גבוהים כמו התמדה וכוח רצון. יחד עם זאת, כרגע היא מהווה כלי המיון האמין ביותר, ויש להתכונן אליה ברצינות המירבית.

 1. מבנה הבחינה
  הבחינה הפסיכומטרית בוחנת יכולות בשלושה תחומים- חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית.
  חשיבה מילולית– פרקים אלו נועדו לבחון את אוצר המילים של הנבחן, את היכולת לאפיין קשר בין מילים, לנתח קטעי קריאה מורכבים ולהסיק מסקנות לוגיות מנתונים שונים. הפרק כולל בדרך כלל 22 שאלות.
  בנוסף לשני פרקי החשיבה המילולית ישנו פרק של מטלת כתיבה (חיבור).
  חשיבה כמותית– פרקים אלו בודקים את יכולתו של הנבחן להשתמש בנתונים מספריים ולהסיק מסקנות. כמו כן הפרקים בודקים את היכולת לפתור בעיות כמותיות ואת היכולת לנתח ולהבין תרשימים. פרק כמותי כולל 20 שאלות.
  אנגלית
  – פרקי האנגלית בוחנים את שליטת הנבחן בשפה האנגלית, את אוצר המילים שלו ואת יכולתו להתמודד עם קטעים בשפה האנגלית ועם שאלות בנוגע לאותם הקטעים. פרק אנגלית כולל בדרך כלל 22 שאלות. זהו הפרק היחיד בבחינה שאינו בודק חשיבה אלא ידע. המבחן מורכב ממטלת כתיבה ומ-8 פרקים. מטלת הכתיבה וכן שני פרקים מכל תחום נכנסים לשקלול הציון, ושני פרקים נוספים הם פרקי “פיילוט”- פרקים שנבחרים באקראי ונועדים לשמש כלי מדד למרכז הארצי לצורך בדיקת התאמתן של שאלות חדשות. חשוב להדגיש שלא ניתן לזהות אילו מהפרקים במבחן הם פרקי פיילוט שכן סדר הפרקים אינו קבוע והוא משתנה מבחינה לבחינה.
 2. סוג השאלות ומשך המבחן
  לכל פרק בבחינה מוקצבות 20 דקות (ללא קשר למספר השאלות בפרק), מלבד מטלת הכתיבה שאותה יש למלא ב-30 דקות. בפרק הזמן הזה רשאי הנבחן לפתור אך ורק את השאלות בפרק הנוכחי, לא ניתן “לרוץ” קדימה או לחזור אחורה. בסך הכל אורך המבחן 3 שעות ו-10 דקות. משך המבחן מצריך הכנה ותרגול מרובים שכן רובינו לא רגילים למשך בחינה ארוך כל כך מחד, ולזמן קצר מאוד וקצוב לפתרון כל שאלה מאידך. יכולת זו נרכשת על ידי תרגול רב והכנה יסודית.
  השאלות בבחינה הן מסוג ברירה מרובה- “מבחן אמריקאי”. כלומר, לצד כל שאלה מופיעות 4 תשובות אפשריות ומתוכן עלינו לבחור את התשובה הנכונה ביותר. הצורה היחודית של המבחן משפיעה גם על אופן הלימוד כיוון שלמעשה אנו יכולים להסתייע בתשובות ולגלות את התשובה הנכונה בדרך של פסילת תשובות. גם אם לא יודעים את התשובה הנכונה יש לסמן פתרון כלשהו- לא גורעים נקודות מתשובה לא נכונה.
 3. הציון בבחינה
  הציון נע בין 200-800 והוא מורכב משקלול ציוניו של המועמד בשלושת חלקי הבחינה (מילולית, כמותית ואנגלית). בכל תחום ניתן ציון בסולם בין 50-150, כאשר המשקל של פרקי המילולית והכמותית הוא 40% על אחד, ואילו משקל פרקי האנגלית הוא 20%. חשוב לציין שציון הבחינה ממקם את הנבחן באופן יחסי על ציר הנבחנים תוך כדי התעלמות מהמאפיינים האובייקטיביים של הבחינה אותה הוא עושה- מועד הבחינה, שפת הבחינה וכו’. תנאי זה מתקיים בשל העובדה שציון הבחינה נקבע ביחס לבחינה הנוכחית וביחס לבחינות קודמות.

הציון הממוצע, לפי נתוני המרכז הארצי בשנת 2010, הוא 535. הציון הממוצע משתנה באופן מינורי משנה לשנה. עקומת הציונים היא סימטרית- כמו שקיים אדם שקיבל 700 במבחן, כך קיים גם אדם שקיבל 300.

 1. ההרשמה לבחינה
  הבחינה הפסיכומטרית נערכת בארבעה מועדים בשנה (מרץ/אפריל, יולי, ספטמבר, דצמבר- מועד פברואר בוטל בעקבות רפורמת 2018) במספר שפות ובמקומות שונים ברחבי הארץ. לפני הרפורמה, לא ניתן היה להיבחן בשני מועדים עוקבים, אך כעת ניתן להיבחן ללא הגבלת מועדים. ההרשמה נעשית באמצעות ערכת הרשמה אותה ניתן לרכוש בחנויות ספרים או באתר האינטרנט של המרכז הארצי. בטופס ההרשמה ניתן לבחור את המקום המועדף לעריכת הבחינה. רצוי להירשם מוקדם ככל האפשר על מנת להבטיח כי תבחנו בתנאים הרצויים לכם. מועד סיום ההרשמה שונה מבחינה לבחינה ומצוין בטופס ההרשמה.
 2. מתי מקבלים את הציון?
  המרכז הארצי מתחייב להנפיק את הציון לתלמידים תוך 45 יום מיון הבחינה. בדרך כלל הציון מגיע מוקדם יותר. את הציון מקבלים באתר האינטרנט של המרכז הארצי על ידי קישור שנשלח לדואר האלקטרוני של הנבחן.
 3. תהליך הלמידה
  הוויכוח בדבר שיטת הלמידה לבחינה הוא עתיק יומין- האם למידה עצמאית מספיקה או שמא יש צורך בקורס הכנה. כיום, השליטה הבלתי מעורערת נמצאת בידי מכוני ההכנה. יש שיעידו שהשתתפות בקורס היא הכרחית משום שהציון נקבע ביחס לשאר הנבחנים. לטענתם, הנבחנים שנעזרו בקורס מציבים רף גבוהה, כאשר מי שלמד לבד מתקשה להשתוות אליו. לעומתם יש נבחנים שמעוניינים לרכוש חוברות הכנה וללמוד לבד, בעיקר בשל המחיר הגבוהה של הקורסים שיכול להגיע לאלפי שקלים.

למה כדאי ללמוד בקורס?

 • מסגרת לימודית- הקורס כולל שיעורים קבועים מראש, מורה ושיעורי בית.
 • מסגרת חברתית- “אין סכין מתחדדת אלא בירך של חברתה”
 • מקצועיות- המורים במכוני ההכנה עברו הכשרה ייעודית להעברת הקורס. חלק מהמכונים אף ידועים במורים בעלי ניסיון של עשרות שנים (דוגמת יואל גבע והאקדמיה לפסיכומטרי).
 • חומרי למידה מפותחים- למרבית המכונים קיימת מחלקת פיתוח שאחראית על החומר הלימודי (לרבות ספרים ומערכי שיעור), ודואגת לעדכן ולפתח את אמצעי ההדרכה והתרגול ככל הניתן.

למה כדאי ללמוד באופן עצמאי?

 • מחיר- הקורסים יקרים. מאוד. מדובר בסדר גודל של כמה אלפי שקלים, שמכניסים לא פעם צעירים רבים לקשיים כלכליים. המחיר של קורסי ההכנה מהווה מזה שנים רבות מוקד לביקורת, והוא גם הסיבה העיקרית בגינה נבחנים רבים מחליטים ללמוד באופן עצמאי.
 • קצב למידה- הלמידה בקבוצה לא תמיד תואמת את הקצב והידע הקודם של התלמיד- למרות שבקורס מרבית המיומנויות נרכשות מהרמה הבסיסית ביותר, ייתכן שתלמידים ללא רקע מוקדם במתמטיקה\אנגלית יתקשו לעמוד בקצב של הכיתה. בניגוד לכך, תיתכן גם האפשרות בה התלמיד ירגיש שהוא מבזבז את זמנו ואת כספו מכיוון שהמורה מלמד בקצב איטי מדי.
 • פיתוח מיומנויות למידה- הלמידה העצמאית מעניקה לתלמיד יכולות אוטו-דידקטיות (יכולות לרכוש השכלה באופן עצמאי). כך, ניסיון מוקדם זה עתיד להיטיב עם התלמיד לכשיתקבל למוסדות להשכלה גבוהה, שכן מרבית הלמידה בשנים אלו מבוססת על למידה עצמאית.
 • מסגרת למידה אלטרנטיבית- למעט הספרים, החברות שמתמחות בתחום מספקות אמצעי למידה נוספים (לעתים בתוספת תשלום) שמקלים על הלמידה לבד- שיעורים אינטרנטיים, אפליקציות, לוח זמנים יומי ללמידה, שירותי בדיקת מטלת כתיבה, אפשרות להתייעץ או להיפגש עם מורה, סימולציות מודפסות, גישה לפורום לומדים ועוד.

על אף השליטה של מכוני ההכנה בשוק, הלמידה העצמאית היא אפשרית וניתן להצליח גם באמצעותה. ככלל ניתן להסכים שבשני המקרים נדרשות מהתלמיד מיומנויות גבוהות של משמעת עצמית- בין אם בלמידה מעבר לשעות הקורס וביצוע שיעורי בית, ובין אם בלמידה עצמאית מוחלטת

קורסי לימוד

 1. מבנה הקורס
  מכוני ההכנה השונים מפעילים סניפים רבים ברחבי הארץ. קורסי ההכנה לפסיכומטרי נמשכים בין שלושה לארבעה חודשים. במהלכם יקבל הנרשם ערכת ספרים של מכון ההכנה המחולקים לפי נושאי הבחינה, בהם הוא ייעזר בתהליך הלמידה. הלמידה מתבצעת באמצעות שיעורים (2-3 פעמים בשבוע) המועברים על ידי מורה ייעודי לפסיכומטרי. במרבית המכונים ניתן לבחור בין קורס בוקר לקורס ערב, כל זאת על בסיס מקום פנוי. במהלך השיעורים יילמדו כלל הנושאים הנדרשים בבחינה באופן יסודי ומעמיק, ובכל שיעור יינתנו שיעורי בית.
  לקראת מועד הבחינה, לרוב שבועיים עד חודש, תחל תקופת המרתון. המרתון מתחיל בתום השיעורים- כלומר אחרי שהמורה מסיים ללמד את כל החומר הדרוש. הלמידה בתקופת המרתון שונה בתכלית ממהלך הקורס הרגיל- במהלכו התלמיד מתרגל פתרון סימולציות- מבחנים המדמים את הבחינה לטובת התנסות ותרגול תנאי הבחינה. חלקם מבחנים מטעם מכון ההכנה, וחלקן בחינות פסיכומטריות אמיתיות שנערכו בעבר. המרתון, כפי שמשתמע משמו, נחשב לתקופת למידה אינטנסיבית יותר, אך הוא הכרחי להצלחה בבחינה שכן מטרתו להעניק לתלמיד ניסיון ומיומנויות לטובת פתרון הבחינה.
 2. הנחות ומלגות
  בכדי ליצור רמת נגישות גבוהה יותר להשכלה הגבוהה בישראל, מציעים גופים שונים מלגות שכר לימוד לצד הנחות מטעם המכונים עצמם.
 • הנחה לחיילים משוחררים- כמעט כל המכונים מאפשרים הנחה משמעותית בעבור חיילים משוחררים.
 • הנחת אחים- בחלק מהמכונים תינתן הנחה לבני משפחה שנרשמים ביחד.
 • הנחות מיוחדות- הנחות לעובדים בגופים מסוימים (חבר, חברת החשמל ועוד). נציגת המכירות מחויבת לתת מידע על כל ההנחות אם תבקשו זאת.
 • מלגות- מידע באתר לימודים בישראל
 • פיקדון- הפיקדון האישי הוא סכום כסף הניתן לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי, בהתאם לאופי השירות ואורכו. את הכסף ניתן לממש ב-5 השנים הראשונות לאחר השחרור בעבור מטרות מסוימות בלבד (לימודים, הכשרה מקצועית, לימודי נהיגה, רכישת דירה ועוד)- ביניהן גם קורס ההכנה לבחינה הפסיכומטרית. יש לתאם זאת מול נציגי המכון במעמד ההרשמה.

3. מלגה משמעותית לקורס הפסיכומטרי!

 • ישנה תכנית מלגות משמעותית אך מצומצמת המיועדת להכנה לבחינה הפסיכומטרית באחד מבתי הספר המובילים בארץ! המלגה היא על בסיס סוציו-אקונומי, וככזאת מיועדת אך ורק למועמדים בעלי רקע סוציו-אקונומי מובהק אשר ייבדק וישקף קושי כלכלי ממשי לשלם את שכר הלימוד המלא ללא קבלת המלגה. יוצאים לשינוי נבחרה, כאחת מכמות מצומצמת של עמותות, והיא יכולה להמליץ לטובת קבלת המלגה. לשם בדיקת זכאותך למלגה יש לפנות אלינו כאן.
 • אקדמיה לעם” (בעבר-רפואה לעם)
  מדובר במכון הכנה לבחינה הפסיכומטרית ולבחינות בגרות שהוקם על ידי סטודנטים לרפואה במטרה להוות אלטרנטיבה למחירים השערורייתיים במרבית קורסי ההכנה. ההוזלה המשמעותית מתאפשרת באמצעות מדיניות של 0% רווח לעומת מכונים אחרים. מחיר הקורס הוא זול משמעותית לעומת שאר הקורסים בשוק (1,200 לעומת 5,000-10,000). מדובר ברשת מבוססת שמפעילה עשרות מכוני הכנה ברחבי הארץ.
 • ניתן ללמוד לבחינה הפסיכומטרית בחינם או בעלות סמלית באופן דיגיטלי – בזמן, במקום ובקצב שלך ביוזמת המשרד לשוויון חברתי. לפרטים טלפנו: *3640  זה הלינק לאתר. כמו כן, ניתן ללמוד דרך אתר “קמפוס”, שבו תכנית לימודים דיגיטלית וללא עלות.

4. מכוני ההכנה הבולטים 

מכוני ההכנה נבדלים ביניהם במחיר הקורס, ותק המורה (לעתים מדובר במורה שעוסק בתחום עשרות שנים, ולפעמים בסטודנט העוסק בהכנה לפסיכומטרי במקביל ללימודיו), אמצעי למידה (ספרים שונים, אתר אינטרנט, אפליקציה), כמות התלמידים בכיתה (כיתות קטנות לעומת כיתות של 40 תלמידים ויותר) ועוד. מומלץ לברר מול יועצת ההרשמה את כל הקריטריונים שהוזכרו, על מנת לוודא שהקורס תואם את הציפיות שלכם.
כמובן שהנציגה מטעם המכון תנסה לקדם את המכירה כמה שיותר, לכן כדאי לבקש ולקרוא את הסכם ההרשמה היטב לפני שנרשמים לקורס. חברה הוגנת, היא חברה שמפרטת את ההתחייבות שלה בהסכם ולא רק באוויר.

מכונים שמתמחים בשיעורים פרטיים/ כיתות קטנות במיוחד/ התאמנת תכנית למידה אישית

למידה עצמאית

 1. תהליך הלמידה

למידה עצמאית לבחינה, כלומר ללא קורס הכנה, מצריכה השקעה והתמדה יתרה. קיימים בשוק מספר ספרי הכנה ללמידה עצמית בעלות של כמה מאות שקלים. חשוב לציין שבניגוד לספרים של מכוני ההכנה הגדולים (בהם ההסבר על החומר נעשה בכיתה), מדובר בספרים ייעודיים ללמידה אישית- כלומר כוללים הסברים מקיפים על כל נושא.
בחלק מהחברות שמוכרות ספרים קיימת אופציה לשירותים נוספים- תכנית למידה יומית, סטופר, סימולציות, פורום לומדים, קורס אינטרנטי, מדריך זמין לשאלות, שיעורי וידיאו, מספר מפגשים עם מורה, בדיקת מטלת כתיבה ועוד. משמע, למרות שמדובר בלמידה שלא כחלק מקורס, החברות שמתמחות בתחום מנסות לספק לתלמיד מסגרת למידה אופטימלית ומוכוונת.

 • ספרי יד שניה– התרגול לבחינה נעשה באמצעות עיפרון בלבד בהתאם להנחיות הבחינה, לכן אפשר למחוק בקלות את הכתוב בספרי הלימוד ולתרגל מהם כחדשים. ניתן להיעזר ב- לוח יד שניה-לימודים בישראל, לוח יד שניה ספרי פסיכומטרי-אגורה.
  כמו כן מומלץ לבדוק בקבוצת הפייסבוק מועמדים לרפואה בישראל, שכן מודעות מסירה\מכירה של ספרי הכנה יד שניה מופיעות שם בתדירות גבוהה.
  לעתים תתפרסם שם גם קבוצת וואטסאפ ארצית של לומדים עצמאיים לפסיכומטרי. קבוצות מסוג זה מהוות מסגרת לימודית למי שלומד לבד.

 

 1. חברות מהן ניתן לרכוש ערכת ספרים ללמידה עצמית

מאובחנים כלקויי למידה או הפרעת קשב וריכוז? על מנת להיבחן בתנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית יש לשלוח אבחון עדכני למרכז הארצי לבחינות והערכה. פרטים נוספים בקישור