בגרויות

נחיצותה של תעודת הבגרות

תעודת הבגרות במדינת ישראל היא תעודה המוענקת לכל בוגר בית ספר תיכון או נבחן חיצוני שעמד בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות והחוקיות של משרד החינוך בישראל. התעודה היא דרישה נפוצה לקבלה ללימודי תואר ראשון בישראל. כמו כן, לעיתים קרובות מעסיקים דורשים מהמועמדים למשרה תעודת בגרות, כחלק מתנאי הקבלה למקום העבודה.

המקצועות הנלמדים

כדי לעמוד בתנאי הזכאות לתעודת הבגרות התלמיד נדרש להיבחן במקצועות החובה, שיפורטו מיד, וכן עליו להיבחן בעוד מקצוע אחד לפחות המוגדר כ”תרבות עולם”, ונלמד ברמה מוגברת (4 יח”ל לפחות).

מקצועות החובה: מתמטיקה, אנגלית, הבעה עברית, אזרחות, היסטוריה, ספרות ותנ”ך.

מקצועות “תרבות עולם”: גאוגרפיה, ביולוגיה, מחשבים, פיזיקה, מחשבת ישראל, תנ”ך, אמנות, תיאטרון ועוד (בהתאם למגמות שמוסד הלימודים מאפשר).

רמות הלימוד

הלימודים לבחינת הבגרות בכל מקצוע ומקצוע מוגדרים ביחידות לימוד. מספר היחידות מעיד הן על מידת העמקה הנדרשת מהלומד והן על רמת קושי הבחינה – וכנגזר מאלו, על מספר שעות הלימוד הנדרש לכל מקצוע ומקצוע. מספר יחידות הלימוד נע בין 1 ל-5. מספר יחידות הלימוד אינו מעיד על כמות השאלונים בבחינה. על פי רוב, כמות השאלונים בכל בחינה יהיה 2 או 3, ללא קשר למספר יחידות הלימוד. בדרך כלל, היקף הלימודים ליחידת לימוד אחת מוערך ב-90 שעות לימוד. לכן, כדי ללמוד היטב לבחינה ברמה של 5 יח”ל למשל, יש צורך להקדיש למקצוע לפחות 450 שעות לימוד.

הציון

ציוני הבגרות נקבעים לפי ממוצע ציון הבגרות וציון “מגן” (ציון שניתן על ידי בית הספר ואינו קיים במסגרות אחרות). במקצועות שנלמדו ברמה של 4 יח”ל ניתנות נקודות בונוס, ובמקצועות שנלמדו ברמה של 5 יח”ל ניתנות נקודות בונוס רבות עוד יותר. לכן, ייתכן שממוצע ציוני מבחני הבגרות יהיה גבוה מ-100. פירוט על הציון לנבחנים חיצוניים (אקסטרניים) בהמשך המאמר.

בחינות אקסטרניות, מסלולי לימוד במכונים ולמידה עצמאית לבגרויות

כפי שהוסבר, תעודת הבגרות היא תנאי קבלה הכרחי (אך לא היחיד) למסלולי הלימוד ברוב המוסדות להשכלה גבוהה בארץ. בבתי הספר התיכוניים בארץ מכשירים את התלמידים להיבחן בבחינות הבגרות במקצועות השונים, אולם אלו שלמדו בישיבות ובמוסדות חינוך חרדיים לא זכו לקבל הכשרה כזו. לכן עבור רבים שיצאו מהמסגרות החרדיות השלמת תעודת הבגרות באופן עצמאי היא שלב מהותי בצעדים הראשונים בעולם ההשכלה הגבוהה (ולעיתים אף עבור קבלה לעבודה). חשוב לציין כי השלמת תעודת הבגרות אינה האופציה היחידה לקבלה ללימודים – כיום יש מכינות קדם-אקדמיות המחליפות את הצורך בתעודת בגרות. בהמשך יפורט על היתרונות והחסרונות של השלמת הבגרות באופן עצמאי לעומת לימודים במכינה קדם-אקדמית.

בעלות תעודת הסמכה להוראה פטורות ממבחני בגרות וממכינות

בעלות תעודת הוראה, שימו לב: בעקבות עדכון של משרד החינוך (2017) בוגרות החינוך החרדי שעברו בהצלחה את מבחני ‘סאלד’ פטורות מהשלמת בגרות או מלימודים במכינה קדם-אקדמית. החלטה זו נובעת מהוראת מנכ”ל משרד החינוך בקיץ 2017.

נשים בוגרות מוסדות בית יעקב, בעלות תעודת “מורה מוסמכת בכירה” החתומה ע”י משרד החינוך, אשר עמדו בהצלחה במבחני סאלד, תיחשבנה כבעלות תעודה שוות ערך לבגרות. לפיכך, הן אינן נדרשות להשלים תעודת בגרות כדי להתקבל ללימודים אקדמיים.

עם זאת, ייתכן כי במקומות לימוד מסוימים או בחוגים מסוימים יידרשו השלמות לימודים, מכינה מקוצרת או בחינה פסיכומטרית. הדבר נתון לשיקולה של הנהלת מוסד הלימוד. לצורך הדוגמה, עבור לימודי הנדסה יידרשו לימודי השלמה בפיזיקה; עבור לימודי רפואה או ביולוגיה יידרשו לימודי השלמה בביולוגיה וכימיה וכו’. לימודי השלמה אלו יבוצעו דרך מכינות ייעודיות בתוך מוסד הלימודים. לצורך בדיקת האופציות הקיימות עליכן ליצור קשר עם מוקד הרישום במוסד הלימודים המבוקש, ולברר מהן הדרישות הלימודיות שעליכן להשלים, מעבר לנתונים שיש בידכן כעת. אם לא קיימת מכינה העונה לצרכים שלכן, תוכלו להשלים בגרויות כפי שיוסבר בהמשך.

בעלי תעודת הסמכה להוראה מטעם החינוך החרדי

הוראת מנכ”ל משרד החינוך (2017) הבדילה בין בוגרות מוסדות “בית יעקב” לבוגרי המוסדות החרדיים לגברים. גם אם ברשותכם תעודת “מורה מוסמך בכיר” עליכם להשלים לימודים שווי ערך למבחני סאלד. תוכנית הלימודים תכלול: לשון עברית, מתמטיקה, היסטוריה, אזרחות ואנגלית.

אם יש ברשותך תעודה כזו, פנה אל אחד ממוקדי הרישום במוסד הלימודים המבוקש, וברר לאילו ההשלמות אתה נדרש עבור קבלה לתחום הלימודים שברצונך ללמוד.

השלמת בגרות

אם לאחר הבירורים שלכם הבנתם כי עליכם להיבחן בבחינות הבגרות, אנא קראו את הפסקאות הבאות בתשומת לב. כאן נסביר על מבנה בחינת הבגרות ועל מסלולי הלימוד השונים. לפני שנתחיל, נסקור מה כוללת תעודת בגרות מלאה ובאילו מקצועות חובה עליכם להיבחן: אזרחות (2 יח”ל), ספרות (2 יח”ל), היסטוריה (2 יח”ל), אנגלית (לפחות 3 יח”ל), מתמטיקה (לפחות 3 יח”ל), מקצוע מוגבר (5 יח”ל), לשון והבעה (2 יח”ל), תנ”ך (2 יח”ל, ולתלמידי החינוך הדתי – 3 יח”ל).

האפשרות להיבחן בבחינת הבגרות מחולקת לשני מסלולים בסיסיים: נבחן אינטרני (פנימי) ונבחן אקסטרני (חיצוני). נבחן אינטרני הוא כל מי שנבחן במסגרת לימודיו בבית ספר המוכר ע”י משרד החינוך, כלומר, לרוב מדובר בתלמידים הלומדים בתיכון ממלכתי או בתיכון ממלכתי-דתי. נבחן אקסטרני הוא תלמיד הלומד באופן עצמאי או במסגרות שאינן מנוהלות ע”י משרד החינוך, לדוגמה: מכוני הכנה לבגרות ומכינות לבגרות. המסלול האקסטרני שונה מהותית מהמסלול האינטרני, אך שניהם מובילים לקבלת אותה התעודה – תעודת בגרות מטעם משרד החינוך. הנבחן האקסטרני נדרש לפתוח “תיק נבחן חיצון”, כדי שיוכל לגשת לבחינה. הפנייה לפתיחת התיק תיעשה בשולחת הבחינות של משרד החינוך. נבחנים אקסטרניים אינם נדרשים לציון “מגן” והציון שלהם ייקבע אך ורק לפי תוצאת הבחינה, וכן, הנבחן האקסטרני אינו נבחן בספורט, מקצוע חובה אצל הנבחן האינטרני.

מי יכול להיבחן במסגרת אקסטרנית?

כל מי שסיים את לימודי החובה שלו (בישיבה או בתיכון) זכאי להגיש בקשה לפתיחת “תיק נבחן חיצוני”. מי שטרם סיים את חובת לימודיו, למשל, מי שהחליט לעזוב את הישיבה לפני תום זמן הלימוד הרשמי, עליו להשיג ממוסד הלימודים “אישור גריעה”. נוסף, עליו להצטייד באישור “פטור מחינוך חובה” – אישור שיש לבקש מהעירייה במקום המגורים. כדי להשיג אישור זה יש להתקשר למוקד העירוני (מוקד 106) ולבקש לשוחח עם מינהל החינוך בעירייה לקבלת הסבר כיצד לקבל את האישור הזה.

אופן ההרשמה והליך פתיחת “תיק נבחן חיצוני”

הטיפול בנבחן האקסטרני הוא באחריות משרד החינוך, באמצעות אגף הבחינות ששלוחותיו פועלות ברחבי הארץ. תוכלו להגיע לשלוחות אלו בשעות הקבלה, להיפגש עם היועצים במקום ולקבל הסברים מפורטים על התהליך כולו. בפגישה תקבלו מידע על מקצועות החובה לבחינה ומקצועות הבחירה, חומרי לימוד וסיסמה לכניסה ל”אזור האישי” באתר משרד החינוך. חשוב לזכור, בשלוחות אלו אין מעניקים קורסים ייעודיים.

אלו שעות הקבלה בשלוחות:

בימים א’, ג’, ה’ בין השעות 08:00 -14:00
בימים ב’, ד’ בין השעות 08:00 – 18:00
בימי שישי בין השעות 08:00 – 12:00
בערבי חג ובחול המועד אין קבלת קהל

בהגיעכם אל השלוחה ללימודים אקסטרניים של משרד החינוך עליכם להצטייד במסמכים הבאים:

תעודת זהות

תמונת פספורט

אם עברתם אבחון דידקטי, הביאו 2 עותקים של האבחון, ממוספרים וחתומים.

אם למדתם במוסד לחינוך מיוחד, הביאו טופס 07

 

רשימת השלוחות לנבחנים אקסטרניים

שלוחת ירושלים

רח’ כנפי נשרים ‏24, גבעת שאול, ירושלים

טל: ‏‎02-6515913 פקס02-6520124 :

 

שלוחת תל אביב והמרכז

רח’ עמל 48, קריית אריה, פתח תקווה (הכניסה לרח’ עמל היא מרח’ היצירה)

מען למכתבים: טלדור – שלוחת הבחינות מחוז תל-אביב והמרכז, ת”ד 7070, קריית אריה, פתח תקווה.

טל:‏‎ 03‎-6164022 פקס: ‎-578550803

 

שלוחת חיפה והצפון

רח’ ביאליק 3, בית מנהל הנדסה קומה 9, חיפה

טל: ‎04-8645584‏ פקס: ‎-864541804

 

שלוחת באר-שבע והדרום

קניון הנגב, קומה 2, צומת אלי כהן, באר שבע

טל:‏‎ 08-6283291 פקס: ‎-628329308

 

היכן ומתי מתקיימות הבחינות?

בפגישתכם עם היועץ באחת השלוחות תתבקשו לבחור באיזה אזור (עיר) ברצונכם להיבחן. הבחינות עצמן יתקיימו בבתי הספר שמשרד החינוך יקצה לנבחנים אקסטרניים, ואתם תשובצו לפי האזור שביקשתם. שימו לב, הרישום לבחינות מוגבל בזמן. בפגישתכם עם היועץ בקשו לדעת מה הם מועדי ההרשמה. כחודש לאחר הרישום שלכם בשלוחה תוכלו כבר להיכנס לאתר של משרד החינוך, לאזור האישי, ולראות לאיזה בית ספר שובצתם לבחינות הקרובות.

לרוב, נהוג לחלק את תקופות הבחינות ל”מועד חורף” ול”מועד קיץ”. במועד חורף הבחינות נערכות בחודשי החורף והאביב, ובמועד קיץ הבחינות הן בקיץ.

שימו לב, במועד חורף יש פחות היצע של מקצועות שבהם אפשר להיבחן. במועד זה תוכלו בדרך כלל להיבחן במקצועות מבוקשים כמו מתמטיקה ואנגלית. מי שקיבל ציון נמוך או נכשל בבגרות במועד חורף, עליו להמתין למבחן במועד קיץ.

הציון בתעודת בגרות אקסטרנית

מבחני הבגרות מחולקים לכמה שאלונים. הציון שלכם יהיה הציון הממוצע של כל השאלונים. למשל, אם בבגרות במתמטיקה היו שלושה שאלונים, בראשון קיבלתם ציון 70, בבא 80 ובשלישי – 90, הציון שלכם בבגרות יהיה 80.

במקצועות שבהם תיבחנו ברמת קושי גבוהה (למשל, 4 או 5 יח”ל באנגלית ובמתמטיקה) יתווספו לציון נקודות בונוס. לרוב, עבור 4 יח”ל מתווספות 12 נקודות לציון, ועבור 5 יח”ל – 25 נקודות. לכן ייתכן שהציון הממוצע שלכם יהיה יותר מ-100.

מתי מתקבלים הציונים?

ציוני המבחנים מתפרסמים כחודשיים לאחר הבחינה. תוכלו לראות את הציונים שלכם ב”אזור האישי” באתר האינטרנט של משרד החינוך. אם לא תהיו מרוצים מהציון תוכלו להירשם למועד ב’ ולשפר אותו (הדבר אפשרי במועדי קיץ בלבד).

מכינה אקדמית או השלמת בגרויות?

בשנים האחרונות יותר ויותר מוסדות אקדמיים פותחים את שעריהם גם לאלו שאינם בעלי תעודת בגרות. כדי להתקבל למסלול הלימודים המבוקש במוסדות אלו, עליכם ללמוד במכינה ייעודית, להיבחן ולקבל ציון משביע רצון (כל מוסד ודרישותיו הוא). לפני שנדון ביתרונות ובחסרונות של לימודים במכינה, נכיר את סוגי המכינות השונות.

מכינות ייעודיות למדעי החברה. במכינות אלו תלמדו את המקצועות הבאים: הבעה/אוריינות אקדמית, אזרחות, אנגלית אקדמית, סטטיסטיקה למדעי החברה.

מכינות ייעודיות למדעי ההנדסה והמחשב, במכינות אלו נלמדים המקצועות הבאים: מתמטיקה ברמת 5 יח”ל, פיזיקה ברמת 5 יח”ל, אנגלית אקדמית ואזרחות.

מכינות ייעודיות לתחומי הביולוגיה והרפואה. במכינות אלו תלמדו את המקצועות הבאים: ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, אנגלית.

שימו לב, רמת הלימודים במכינות הללו אינה בסיסית אלא מתקדמת יחסית. המכינות נועדו לסטודנטים בעלי ידע כלשהו (לרוב אלו יהיו בוגרי תיכונים). אם אתם חסרי רקע לחלוטין במקצועות הללו, כיוון שאתם בוגרי ישיבות, אתם עלולים לחוות תסכול וקושי רב, גם אם תגיעו עם מוטיבציה גבוהה ורצון עז להשקיע – אם לכם אין בסיס תתקשו מאוד להדביק את קצב הלימוד ולהשלים פערים. הסטטיסטיקה אומרת שכשליש מהסטודנטים במכינות אינם מצליחים לעבור את המבחנים בהצלחה, גם אם הגיעו עם רקע לימודי מסוים.

לכן, אם אין לכם בסיס של לימודים במקצועות שהוזכרו, כדאי לכם לשקול בחיוב לימודים לבגרות, בחינת בגרות ואז המשך לימודים במכינה קדם-אקדמית.

יתרון נוסף למסלול לימודים זה (לימודים לבגרות, בחינות בגרות, לימודים במכינה קדם-אקדמית, לימודים באקדמיה) הוא במשך הזמן הנדרש. בעוד שהלימודים במכינה נפרשים על פני סמסטר אחד (4 חודשים) עד 3 סמסטרים (12 חודשים), הלימודים לבגרות יכולים להתפרש על פני משך זמן ארוך יותר (כשנה עד שלוש שנים). כך הלומדים לבגרות יכולים ללמוד בנחת, ללא לחץ של זמן, לתרגל הרבה ולהעמיק בחומר.

עוד יתרון ללימודים לבגרות תחילה – אם בחרתם ללמוד במכינה קדם-אקדמית ועברתם את המבחנים בהצלחה, תוכלו להתקבל לאותו מוסד אקדמי שבו למדתם. אם תחליטו להירשם למוסד לימודים אחר ייתכן שתצטרכו להירשם שוב למכינה. זה קורה בדרך כלל אם למדתם במכינה קדם-אקדמית במכללה, ולאחר שסיימתם שם אתם מבקשים להירשם לאוניברסיטה. רמת הלימודים באוניברסיטה נחשבת לרוב גבוהה יותר מזו של מכללה, ועל כן ייתכן שתידרשו להשלמות נוספות. אולם אם אתם בעלי תעודת בגרות תוכלו להירשם לכל מוסד אקדמי שבו תבחרו, בתנאי שאתם עומדים בדרישות הסף של החוג המבוקש.

חשוב לציין, בחוגים מסוימים תידרשו גם לבחינה פסיכומטרית, נוסף על תעודת הבגרות. לפרטים נוספים היכנסו לפרק “הבחינה הפסיכומטרית” באתר.

יתרון נוסף ללימודים לבגרות על פני לימודים במכינה קדם-אקדמית נוגע לאלו שאינם בטוחים מה ירצו ללמוד. כפי שראיתם, המכינות נחלקות למקצועות שישמשו בסיס ללימודים הרלוונטיים לתואר המבוקש. לכן, אם נרשמתם למכינה קדם-אקדמית עבור תואר בהנדסה, אולם בתום הלימודים במכינה החלטתם שאתם רוצים ללמוד לתואר בביולוגיה, תצטרכו להירשם שוב למכינה ייעודית ללימודי ביולוגיה.

מכאן היתרון ללמידה לבגרות – אם אתם עדיין מתלבטים איזה מקצוע ללמוד,  אם אינכם יודעים מה בדיוק מעניין אתכם ובאיזה מקצוע מתבטאות החוזקות שלכם – מסלול ההשלמה לבגרויות הוא המסלול הנכון עבורכם.

במהלך לימודיכם לבגרות תתנסו בלימודים של מקצועות רבים, במגוון נושאים ותחומי עניין. כך תוכלו לזהות מהי נטיית ליבכם – האם אתם נוטים לחשיבה לוגית, מתמטית, או לתחום המילולי ולעולם מדעי החברה והרוח. בתקופת הלימוד תוכלו להתייעץ עם סטודנטים ובעלי תארים במקצועות שונים ולקבל החלטה מושכלת על תחום הלימוד שאליו תרצו להירשם בסופו של דבר.

חלופות להשלמת תעודת הבגרות

בסעיפים הקודמים הסברנו על ההליך הטכני לרישום לבגרויות עבור מי שלא למד בבית ספר תיכון (תלמיד אינטרני) ומעוניין להשלים בגרויות; סקרנו את היתרונות בהשלמת בגרויות על פני לימודים במכינה קדם-אקדמית, וכעת ניגש לתכל’ס: היכן לומדים לבגרויות וכיצד?

השלמת בגרויות באופן עצמאי

השלמת בגרויות באופן עצמאי מתאימה לבעלי כישורים אוטודידקטים (למידה עצמית) ולבעלי משמעת עצמית גבוהה. מי שבורך באלה, יוכל להשלים את הבגרויות באופן עצמאי. לשם כך כדאי להיעזר במיקודית ובלימוד דרך האינטרנט.

אתר gool, ללימוד עצמאי החל מהשלמת בגרויות וכן לימודים ברמה אוניברסיטאית. יוצאים לשינוי מקיימת שיתוף פעולה מיוחד עם אתר Gool המספק קורסי אונליין להכנה לבגרויות, במסגרתו כל יוצא/ת בשאלה שיגיע דרך העמותה יזכה להנות מגישה חופשית לכל סרטוני ההכנה לבגרות ב 199 שקלים בלבד. הסרטונים מועברים על ידי מורים בכירים בתחומם. הקורסים הקיימים כיום כוללים קורס מלא עבור הבגרויות בלשון, פיזיקה, כימיה ומתמטיקה בכל רמות הלימוד – 3 ,4 ו-5 יחידות לימוד. בנוסף, בהמשך יעמדו לרשותכם גם הקורסים באנגלית, היסטוריה, תנ”ך ואזרחות. למימוש ההטבה המיוחדת יש לפנות כאן ליוצאים לשינוי.

מלגה משמעותית להשלמת בגרויות!
אנו שמחים לבשר לכם על תכנית מלגות משמעותית אך מצומצמת המיועדת להשלמת בגרויות באחד מבתי הספר המובילים בארץ! המלגה היא על בסיס סוציו-אקונומי, וככזאת מיועדת אך ורק למועמדים בעלי רקע סוציו-אקונומי מובהק אשר ייבדק וישקף קושי כלכלי ממשי לשלם את שכר הלימוד המלא ללא קבלת המלגה.
יוצאים לשינוי נבחרה, כאחת מכמות מצומצמת של עמותות, והיא יכולה להמליץ לטובת קבלת המלגה.
לשם בדיקת זכאותך למלגה יש ליצור יש לפנות כאן ליועצות ההכוון שלנו.

תכנית יוצאים ללמוד- במהלך הלמידה תוכלו להיעזר בחונכים ולקבל ליווי אישי, תרגול וחזרה על החומר ללא עלות. עמותת יוצאים לשינוי מתווכת בין התלמיד לבין מורה מתנדב. הקליקו כאן לפרטים נוספים. 

מיקודית (או ספר מיקוד) היא ספר לימוד לקראת בחינות הבגרות החיצוניות, שמתאים למיקוד שמפרסם משרד החינוך. המיקוד – כשמו כן הוא – ממקד את נושאי הבחינה בשנה נתונה. הספרים כוללים תקצירים של חומר הלימוד, שאלות ותשובות בדרגות קושי שונות, דוגמאות של שאלונים במתכונת בחינת הבגרות (ברוב השאלונים יופיעו שאלות ממבחנים קודמים) פתורים ומוסברים, וכן הנחיות והצעות לייעול הלימוד וביצוע מטלות הבחינה. המיקודיות נכתבו על ידי אנשי הוראה ואקדמיה בעלי ותק רב בהכנה לבחינות הבגרות. הוצאות ספרים רבות מוציאות ספרי מיקוד, בהן: הוצאת רכס, הוצאת אנקורי והוצאת לחמן. תוכלו להזמין את הספרים הללו באינטרנט ולקבלם אליכם הביתה. לעוד פרטים היכנסו לאתר מיקודים (מבית רכס).

 

מכינות לבגרות

למידה עצמאית אינה מתאימה לכל אחד, ולרוב נדרשת מסגרת לימוד מוסדרת, שבה מורים מעבירים את החומר בצורה מתודית וממוקדת. לחלק מהמוסדות האקדמיים יש מכינות לבגרות.

בתל אביב תוכלו למצוא את המכינה לבגרות במכללת לוינסקי לחינוך. המכינה מיועדת לבני 19 ויותר המעוניינים לשפר את ציוני הבגרות או לגשת למבחני בגרות במקצועות החסרים להם. ניתן ללמוד לבגרות החל ממקצוע אחד לבגרות ועד לתוכנית מלאה של כל הבגרות. הלומדים במכינה מקבלים כלים להתמודדות עם לימודים גבוהים ומסגלים הרגלי למידה המותאמים להם.

תכנית דומה לה תוכלו למצוא גם בירושלים ב”מכינת הבוגרים” באוניברסיטה העברית. התכנית אורכת כשנתיים.

צרו קשר עם יועצי הלימודים (דרך כניסה לקישורים המצורפים), שוחחו עמם בפגישה ללא עלות על האפשרויות העומדות בפניכם, אורך התכנית והתכנים הלימודיים וכמובן עלות המכינה.

מכינת הבוגרים באוניברסיטה העברית

הלימודים

המכינה מיועדת לצעירים וצעירות מגיל 18 ומעלה, שאין ברשותם תעודת בגרות והם מבקשים להשלימה. הרישום למכינה נפתח בחודש מאי ונמשך עד ערב פתיחת המכינה (לרוב, בחודש ספטמבר). הלימודים במכינה נפרשים על פני ארבעה סמסטרים, אורכו של כל סמסטר 3.5 חודשים. בין שני הסמסטרים הראשונים לשניים האחרונים יש חופשה, כך שהלימודים עשויים לארוך כשנתיים. הלימודים מתקיימים באוניברסיטה העברית בירושלים, בבניין פרנק סינטרה, בימים ראשון עד רביעי בשעות: 8:30-16:00.

במכינה נלמדים כל מקצועת החובה לבגרות: אנגלית, מתמטיקה (ברמה של 3 יח”ל), הבעה, לשון, ספרות, ואזרחות; וכן הרחבה במקצועות גיאוגרפיה, מדעי החברה ותנ”ך.
הכיתות לרוב הטרוגניות, כלומר התלמידים בעלי רמות ידע שונות, ועל כן הכיתות מחולקות לקבוצות לימוד, לפי רמות.

הלימודים במכינה דורשים השקעה ואחריות אישית. מוטלת חובת נוכחות בשיעורים, יש להגיש מטלות בזמן ולשמור על התנהלות סטודנטיאלית תקינה.

בתום לימודי כל מקצוע ומקצוע התלמידים ייגשו לבחינות. הבחינות נערכות בינואר (בגרויות חורף) וביולי (בגרויות קיץ). אם תשלימו את חובותיכם בכל המקצועות ותקבלו ציון “עובר” ומעלה – תהיו זכאים לתעודת בגרות מלאה – כרטיס הכניסה שלכם לעולם האקדמי.

חשוב לדעת: כדאי מאוד להשקיע ולעבור את הבגרויות בציונים גבוהים, כיוון שממוצע הבגרות שלכם יהיה המדד לקבלתכם לפקולטות השונות באוניברסיטה העברית. במסלולים מסוימים תידרשו, נוסף על תעודת הבגרות, לעבור בהצלחה מבחן פסיכומטרי / להשלים את לימודיכם במכינות ההשלמה.

ההמלצה שלנו היא לברר על ההשלמות שלהן תידרשו סמוך לסיום לימודיכם במכינה, אז תדעו, פחות או יותר, היכן אתם עומדים מבחינת ממוצע הבגרות שלכם, ותוכלו לברר מהן האפשרויות הרלוונטיות לכם. אם תרצו ללמוד במוסד אקדמי אחר, שאינו האוניברסיטה העברית, בררו אצל מזכירות המוסד מה הם התנאים לקבלה לפקולטה הרצויה לכם.

מימון

בוגרות ובוגרי המוסדות החרדיים יכולים לקבל מלגה מטעם משרד החינוך. המלגה תינתן על בסיס המצב בסוציו-אקונומי של ההורים. מי שאינו בקשר עם הוריו יידרש להביא דו”ח עו”ס המעיד על כך.

מי ששירת בצבא זכאי למלגה דרך משרד הביטחון.

מי שהוכר כחייל בודד יקבל בנוסף מלגת קיום, כל עוד לא עברו 5 שנים ממועד השחרור.

לקבלת פרטים נוספים, פנו אל רכזות המכינה. פרטים ליצירת קשר בסוף המאמר.

תהליך הקבלה

תהליך הקבלה מתחיל בפגישת ייעוץ. בפגישה תקבלו פרטים נוספים על התוכנית והמסלול יותאם לכם אישית. בוגרות הסמינרים החרדיים, למשל, יכולות לקבל פטור מלימודים בחלק מהמקצועות. לפרטים נוספים על פטור מלימודים עבור בוגרות הסמינרים פנו בטלפון: 02-6515913.

השלב הבא הוא מבחן “מימד”. המבחן נועד לבדיקת המוכנות שלכם ללמידה ולאיתור לקויות למידה. הרישום לבחינה הוא באחריותכם. עלות הבחינה היא 180 שקלים. בפגישת הייעוץ בקשו פרטים נוספים על בחינה זו. כדאי מאוד להיכנס לאתר הבחינה, להבין מה נדרש מכם ולתרגל בחנים. למעבר לאתר לחצו כאן.

בהמשך תוזמנו לריאיון אישי. ייתכן שיוצע לכם אבחון כדי לקבל הקלות בבחינות. לבוגרי השירות הצבאי/הלאומי השירות מסובסד.

תיק נבחן אקסטרני

כל מי שנבחן בבגרויות, שלא במסגרת לימודי תיכון, נחשב לתלמיד אקסטרני (חיצוני למערכת החינוך). על כן, גם תלמידי המכינה נחשבים לנבחנים אקסטרנים ועליהם לפתוח “תיק נבחן אקסטרני” לפני שהם ניגשים לבחינות. ההליך אינו מסובך, אך הוא חיוני. לפרטים נוספים, קראו על אופן ההרשמה והליך פתיחת “תיק נבחן חיצוני”

יצירת קשר

 טלפון במכינה: 02-5881825, 02-5882367. לחצו כאן למעבר לאתר המכינה.

השלמת בגרויות במכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב

מכינת להשלמת ושיפור בגרויות, מיחידה/מקצוע אחד ועד לתעודה מלאה. המכינה היא מכינת יום (בשעות הבוקר), לרוב בימי שני, רביעי וחמישי, בשעות 8:15-15:30. בכל סמסטר (4 חודשים) נלמדים עד 3 מקצועות. יש לקבוע פגישת יעוץ עם רכזת לימודים ועמה קובעים מסלול – להבין כמה מקצועת ירצו ללמוד, ואז לפרוס ע”פ סמסטרים.

בשנה 3 סמסטרים (מתוכם לומדים שניים, יש חופש בקיץ):

  • אחד נפתח בספטמבר, והבגרויות בינואר.
  • השני נפתח פברואר, והבגרויות מסוף מאי עד סוף יולי.
  • (סמסטר קיץ, לא לומדים)

שכ”ל 6,000 ₪ לסמסטר. חיילים משוחררים מקבלים מלגה ממשרד הבטחון – לוחם או תומך לחימה, עד 5 שנים מתום השחרור, ניתנת מלגה אוטומטית. מי שלא היה לוחם או תומך לחימה – בקשתו נבדקת. חייל בודד, מקבל מלגה אוטומטית, וכן מלגת קיום על סך 2,500 ₪ בוגרי החינוך החרדי, עד לגיל 26 שקיבלו פטור צבאי, יכולים להגיש בקשה למלגה למשרד החינוך, והיא ניתנת בהתאם לתנאים סוציואקונומיים.

מכונים פרטיים ומכינות לבחינות הבגרות האקסטרניות

מלבד המכינות לבגרות המשויכות לאוניברסיטה או למכללה, יש גם מכונים פרטיים שבהם תוכלו ללמוד לבגרות. הלימודים במכונים אלו עשויים להיות יקרים יותר, ועל אף שתקבלו בהם יחס אישי, הם אינם בהכרח עדיפים על המכינות לבגרות באוניברסיטה. המכונים הגדולים והמוכרים הם: היי-קיו, אנקורי, קידום, יואל גבע. 

לפני בחירה באחד ממוסדות הלימודים, רצוי לבצע סקר שוק מקדים ולבחור את המוסד המתאים ביותר הן מבחינת המחיר והן מבחינת מסלול הלימודים. בתחום השלמת בגרויות השוואת מחירים נדרשת משום שקיימים פערים משמעותיים בין המכונים השונים. גם במכונים להכנה לבגרות ניתן להשתמש בכספי הפיקדון לחיילים משוחררים. לרוב, מכינה להשלמת בגרויות באופן פרטי בבתי ספר שכאלה היא יקרה ומתאימה בעיקר למי שחסרים לו מקצועות בודדים מתעודת הבגרות, ולא תעודת הבגרות כולה. 

מימון הלימודים

חיילים משוחררים יכולים לממן את לימודיהם באמצעות מלגה של משרד הביטחון, שלא על חשבון כספי הפיקדון. יוצאים בשאלה בוגרי החינוך החרדי יכולים לממן את לימודיהם באמצעות מלגת משרד החינוך. לבירורים בנושא פנו אל מוקד הרישום או היפגשו עם יועץ הלימודים.

עלויות

משך זמן הלימודים משתנה בין מוסד לימודים אחד לאחר. הדבר תלוי במסלול שבחרתם, שיטת הלימוד, כמות השיעורים ושיעורי התגבור. לפני שתירשמו למוסד לימודים כלשהו כדאי לערוך סקר שוק ולבחור את המוסד המתאים ביותר הן מבחינת המחיר והן מבחינת מסלול הלימודים. בתחום השלמת בגרויות השוואת מחירים נדרשת משום שקיימים פערים גדולים בין המכונים השונים. לרוב הדבר תלוי במוניטין ובאחוזי ההצלחה של המכון, אבל בהחלט אפשר למצוא מכונים טובים ובעלי אחוזי הצלחה גבוהים במחירים סבירים.

חיילים משוחררים: אם תבחרו להשלים בגרויות במכון פרטי, תוכלו כמובן להשתמש בכספי הפיקדון. עלות השלמת בגרויות נעה בין 12,000-9,000 ₪.

אם מצאתם טעות בכתבה או שברצונכם לעדכן על מסלול שלא סקרנו כאן  כתבו לנו כאן.

אם תרצו להתייעץ איתנו ולשמוע עוד על האפשרויות להשלמת תעודת בגרות, פנו אלינו כאן