12 שנות לימוד

קבלת אישור לימודים ותעודת 12 שנות לימוד

בוגרי מוסדות החינוך החרדי שהיו רשומים במשרד החינוך זכאים לקבל מהמוסד שבו למדו אישור לימודים. נוסף על כך, הם זכאים גם לקבל "תעודת 12 שנות לימוד" ממשרד החינוך. בכדי לקבל את האישור – שלחו מייל לכתובת הזו carmitmi@education.gov.il עם שמכם המלא, ת.ז, שם המוסד בו למדתם ובאילו שנים.

במידה והיחידה לאישורי השכלה לא מכירה במוסד הלימוד שלכם, מוזמנים לפנות אלינו כאן וננסה לסייע.

מי שלמד במוסדות שאינם מוכרים על ידי המדינה, כגון המוסדות של העדה החרדית, אינו זכאי לתעודה, אך ישנם מקומות רבים המכירים בשנות הלימוד במוסדות אלו כמענה לתנאי הקבלה שדורשים. במקרה זה אנו ממליצים לפנות כאן ליועצות ההכוון של יוצאים לשינוי.

מי שעזב את מוסד הלימודים לפני סיום לימודיו, זכאי לאישור על 10/11 שנות לימוד, בהתאם למשך זמן לימודיו.

תעודה זו מאפשרת קבלה ללימודי קורסים מסוימים ומשמשת בעיקר כתנאי הכרחי בקבלה למכינות הכנה ללימודים אקדמיים. היא גם יכולה לשמש תנאי קבלה עבור מקומות עבודות מסוימים.

חשוב לציין: התעודה אינה מעידה על תוכן הלימודים. על כן, אם ברצונך ללמוד באקדמיה, עליך להשלים את הידע החסר במקצועות שונים כמו מתמטיקה ואנגלית במכינות ייעודיות – על כך בפרק מכינות קדם אקדמיות.

להסבר על התהליך להשגת אישור לימודים ותעודת 12 שנות לימוד, יש להיכנס לאתר משרד החינוך: מידעון בנושא הערכת השכלה תיכונית מהארץ ומחו"ל