זכויות יוצאי החברה החרדית בצה"ל

מדי שנה מתגייסים מאות בוגרי החינוך החרדי לצה"ל ובתוכם גם יוצאים לשינוי רבים. חלקם משרתים ביחידות חרדיות והשאר ביחידות כלל צה״ליות. עד לאחרונה, היוצאות והיוצאים שמשרתים ביחידות הכלליות הופלו ולא קיבלו את הזכויות המוענקות לאחיהם החרדים. בדיונים שקיימנו בוועדות הכנסת בחודש אוגוסט 2020, נחשפו ממדי האפליה – יותר מ-50% מהמתגייסים 'הוענשו' בשל בחירתם לחצות את הקווים ליחידות הכלליות בצה"ל. 

לאחר עבודה מאומצת של זרוע מדיניות ופיתוח ב-״יוצאים לשינוי״ ומתנדביה שמובילים את המאבק לשוויון בצה"ל, פורסמה ״מדיניות הטיפול ביוצאי ויוצאות החינוך החרדי שאינם משרתים במסלולים חרדים״ ונכנסה לתוקף בתאריך 3.1.2020. מדיניות זו מפרטת תנאים וזכויות שנועדו לסייע ליוצאים ויוצאות לשינוי אשר יוסדר מעמדם כ'בוגרות ובוגרי החינוך החרדי', להתגייס ליעדים איכותיים בצה״ל ולצלוח את תקופת השירות הצבאי בצורה משמעותית ומותאמת לצרכי המלש״ב משלב הגיוס ועד השחרור.

מי זכאי להצטרף למסלול? מי שעבר ראיון זיקה ונמצא כי עונה להגדרת החוק כחרדי (למד שנתיים במוסד מוכר בין גיל 14 ל-18) אך בוחר לשרת במסלולים הכלליים, ועומד באחד משני הקריטריונים הבאים:

1) מלש"ב- הצהיר כי הוא יוצא בשאלה או כי אינו מעוניין להתגייס למסלולי החרדים.

2) חייל- שובץ במסלולים שאינם מסלולי חרדים. 

לצד זאת, רשאים הגורמים המטפלים – ענף השירות במיטב, לשכות הגיוס, סגלי השלישות והת"ש ביחידות להכיר במקרים פרטניים לצורך מדיניות זאת בחייל.ת על אף שאינו עומד בהגדרת החוק. חייל שבמהלך שירותו הודח או עזב את היחידות החרדיות- תוזן עבורו האינדיקציה באופן אוטומטי ע"י יחידת מיטב. 

בנוסף, ניתן להסדיר את ההצטרפות למסלול באמצעות צוות פרט וקהילה ב'יוצאים לשינוי'.

חשוב לזכור: האינדיקציה היא תנאי הכרחי לקבלת תנאי השירות המותאמים. המסלול מיועד עבור מתגייסים וחיילים בשירות פעיל מלא (24 חודשים), ולא יכללו בו חיילים המתגייסים למסלולי שירות מקוצרים או מסלולים הכוללים של"ת.

תנאים טרום גיוס:

  • השלמת פערים קודם לגיוס מלש"בים שהוסדר מעמדם (הוזנה האינדיקציה) יהיו  זכאים לדחיית גיוס למען שיפור נתוני האיכות שלהם (קב"א ודפ"ר) באמצעות השלמת בגרויות, מכינות מקצועיות שונות וכיו״ב ורק אחרי השלמת הפערים יקיימו מבחנים חוזרים במידת הצורך.
  • מכינה קדם אקדמית ועתודה – למלש"בים תינתן אפשרות לבצע את פרק השלמת ההשכלה עם גיוסם לצה"ל (במקום בסוף השירות), לטובת ביצוע מכינה קדם אקדמית. הבקשה תוגש לגורם המלווה, עד ל-4 חודשים טרם מועד הגיוס ותותנה בחתימת שירות סדיר נוסף במידה ואורך המכינה הינו יותר מ-4 חודשים. לאחר המכינה יצטרפו החיילים למסלול עתודה. בנוסף, כל מלש"ב שיתקבל ללימודים אקדמיים יוכל להשתלב במסלול עתודה.
  • מיון ושיבוץ – מלש"בים מהאוכלוסייה יוכלו להתמיין לכלל יעדי השיבוץ ככל מלש"ב אחר, לרבות לתפקידים במערך הלוחם. המיונים יתבססו על ראיונות אישיים ולא יוגבלו ע"י נתוני האיכות שנקבעו להם, ככל שהדבר מתאפשר למול אופי התפקיד. במידה והמלש״בים לא שובצו לתפקידים טרם יום הגיוס, יוכלו לשוחח עם קצין מיון ביום הגיוס כדי לשלבם בתפקידים משמעותיים, בהם יחידות מקצועיות.

 תנאים במהלך השירות הצבאי:

  • איגרת מידע – פעמיים במהלך השירות הצבאי יעדכן צה"ל את המלש"בים והחיילים על אודות זכויותיהם בשל הצטרפות למסלול זה. פעם ראשונה בשער הכניסה לצבא – לאחר הזנת האינדיקציה, יקבלו איגרת המפרטת את עיקרי המדיניות. בנוסף, 8 חודשים טרם מועד השחרור, יקבל החייל הודעה נוספת המפרטת את זכויותיו במסלולי 'שער היציאה' מגורמי משאבי האנוש ביחידה (שלישות/ת"ש).
  • הכרה כ׳חייל.ת בודד.ה׳ עד ליציאת המדיניות החדשה, הכרה כחייל בודד ׳חסר עורף משפחתי׳ הייתה תלויה בהוכחת אי קיום קשר החייל עם משפחתו או אם משפחתו אינה מהווה עבורו תא משפחתי מתפקד, כמפורט באתר צה״ל. המדיניות החדשה קובעת כי בקשות ה׳בודד׳ ליוצאות ויוצאי החברה החרדית תיבחן באופן שונה, כך שגם אם קיים קשר מסוים עם המשפחה אך היא אינה מהווה עבורו עורף משפחתי תומך, עדיין תיבחן הזכאות להכרה כ׳חייל בודד׳.

בנוסף קובעת המדיניות כי יש להקל על על אוכלוסייה זאת בביצוע שיחות במעגלים שניים ושלישיים וכי אין חשיבות למספר השיחות שיבוצעו אלא לעומקן ומהותן.

  •  הקלות ביציאה לקצונה – יוצאות ויוצאים המשרתים בסדיר ומעוניינים לצאת לקורס קצינים לא יימדדו בנתוני האיכות האישיים אלא על סמך המלצות מפקדים ומבד״ק, בהתאם להנחיות מדור תכנון קצונה.

תנאים לקראת שחרור: היכנסו כאן לידיעון שער היציאה שצה"ל פרסם.

לפרטים נוספים, בירורים ואם נתקלתם.ן בקשיים במימוש התאמות וזכויות מסוימות- צרו איתנו קשר פה ונשמח לעזור לכם לממש את הזכויות שלכם!