אירועים קרובים

18.11
יום שני 18:30

לכתוב את עצמי | סדנת כתיבה

ירושלים

19.11
יום שלישי 19:30

קורס רישום בעיפרון

ירושלים

19.11
יום שלישי 19:30

קורס מבוא למדעי המחשב

20.11
יום רביעי 18:30

דואינג אינגליש

ירושלים

20.11
יום רביעי

יוצאים בגאווה | מפגש להט"בים יוצאי החברה החרדית

21.11
יום חמישי 20:00

הרצאה של אורית חשאי בסלון

23.11
שבת 20:00

נוהל מוצ"ש – מפגש חברים וחברות בסלון

02.12
יום שני 20:00

קבוצת זהות ליוצאים

08.12
יום ראשון 19:30

קבוצת זהות ליוצאים בשאלה

ירושלים

18.12
יום רביעי 20:15

יוצאים בגאווה | מפגש להט"בים בירושלים

ירושלים