תקנון ותנאי השתתפות בתחרות הסיפור הקצר של המגזין “התקופה”

ברוך בואך לתחרות “הסיפור הקצר” (להלן “התחרות”). התחרות מנוהלת על ידי “התקופה” (להלן “המגזין”)
ההשתתפות בתחרות מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן יש לקרוא אותם בקפידה. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, לכל המגדרים.

על התחרות:

1. במסגרת התחרות מוזמנים קוראי המגזין לשלוח יצירות פרי עטם בנושא “בחירה” (להלן “היצירה”, “היצירות”) ואולי לזכות בפרסים, כפי שיפורט בהמשך, בכפוף להוראות התקנון ותנאי ההשתתפות (להלן “המשתתף”, “המשתתפים”).

א. על היצירה להיות מקורית, בבעלותו המלאה והבלעדית של המשתתף, ואשר נוצרה על ידו בלבד. המגזין לא יישא בשום אחריות בכל הקשור לנושא זה, לרבות תביעות בגין הפרת זכויות קניין רוחני.

ב. אין לשלוח יצירות שפורסמו בבמה אחרת. במקרה שיתברר כי יצירה שזכתה פורסמה בבמה אחרת, הזכייה תתבטל.

ג. סוגת היצירות: פרוזה-עלילתית. לא יתקבלו מסות, מאמרים, שירים, מחזות וכו’.

ד. במקרה של יצירה המגוללת סיפור שקרה באמת, האחריות לטשטוש הפרטים המזהים מוטלת על המשתתפים. המגזין לא יישא בשום אחריות בכל הקשור לנושא זה, לרבות תביעות בגין פרסום לשון הרע.

ה. כל יוצר/ת רשאי לשלוח יצירה אחת בלבד.

ו. על היוצר/ת להיות בוגר/ת החינוך החרדי ובגיל 18 לפחות בעת שליחת היצירה.

ז. ועדה מקצועית (להלן “הוועדה”) תתכנס לבחור את עשר היצירות הטובות ביותר לפי שיקול דעתה המקצועי.

ח. מערכת המגזין תיצור קשר עם עשרת היוצרים ותודיע להם על הבחירה.

ט. מתוך עשר היצירות ייבחרו שלוש יצירות שיזכו בפרסים כספיים, כפי שיפורט בהמשך.

י. ההכרזה על שלושת הזוכים תהיה בערב ההקראה החגיגי שייערך בחסות המגזין ועמותת יוצאים לשינוי.

יא. היצירות הנבחרות יפורסמו במגזין.

יב. יוצרי שלוש היצירות הזוכות יקריאו את יצירותיהם בערב ההקראה.

יג. מכאן שעל המשתתפים להיות תושבי ישראל, להתגורר בישראל, ומצופה מהם להגיע לערב שיתקיים באחד הסלונים של “יוצאים לשינוי”.

2. כאמור, הודעה למשתתף שיצירתו נבחרה להיות בין עשרת הסיפורים הנבחרים תימסר בדוא”ל. במקרה של חוסר תגובה מעל 72 שעות משעת ההודעה, תיבדק אפשרות להעביר את הזכייה ליוצר אחר.

3. על הזוכים להביע נכונות להגיע לערב ההקראה. במקרה של אי-יכולת להגיע, עליהם לשקול לשלוח לערב ההקראה נציג מטעמם.

4. הפרס ליצירה שתזכה במקום הראשון: 1,800 ₪

5. הפרס למקום השני: 1,000 ₪

6. הפרס למקום השלישי: 500 ₪

 

תנאים נוספים הקשורים לפרס והענקתו:

7. הענקת הפרס הכספי מותנה, בין היתר, בהגעת הזוכה או נציג מטעמו לערב ההקראה.

8. הסכמה מפורשת לפרסום היצירה במגזין. אפשרי תחת שם עט.

9. המגזין שומר לעצמו את הזכות לעכב או לבטל מסירת פרס או פרסום יצירה אם יתבררו הדברים הבאים:

א. המשתתף קטין.
ב. חשש לזיוף או אי-תקינות בקשר ליצירה או בקשר לזהותו של המשתתף.
ג. המשתתף הפר את תקנון ההשתתפות. לדוגמה, שלח יותר מיצירה אחת.
ד. המשתתף מסרב לפרסם את היצירה או להקריאה.
ה. כל סיבה אחרת אשר לפי שיקול דעתו של המגזין עלולה לפגוע בטוהר התחרות או בשמו הטוב של המגזין.

תנאים נוספים הקשורים לתחרות:

10. השתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום.
11. שליחת יצירה לתחרות היא הסכמה לתנאיה כפי שהם. למשתתפים לא יהיו כל טענות, תביעות או דרישות כלפי המגזין או כלפי עמותת “יוצאים לשינוי” בגין תכונות התחרות, ההוראות, המגבלות ודרך ניהולה.
12. המגזין אינו מתחייב שהתחרות תתנהל ללא תקלות, מגבלות או הפסקות, ושתהיה מוגנת מפני שגיאות ותקלות הקשורות לעניינים טכניים.
13. ההשתתפות אסורה על עובדי יוצאים לשינוי בשכר (החתומים על חוזה המגדיר את עבודתם “יחסי עובד מעביד”) וחברי הוועדה, אך מותרת לכל הכותבים, הקבועים ושאינם, במגזין.

חברי הוועדה:

  • יהודית רותם
  • יהודה שוחט
  • שני קפלן

אנו מודים לך על השתתפותך בתחרות ומאחלים לך הצלחה רבה!