תקנון פרס אות יוצאים לשינוי

תקנון הפרס

 1. האות ייקרא: “אות יוצאים לשינוי – פרס ליוצאים ויוצאות מן הכלל”.
 2. האות והפרס יינתנו לזוכים בכנס השנתי של תנועת היציאה, במסגרת אירועי “יום הבחירה”.
 3. גובה הפרס: 15,000 ש”ח.
 4. איתור המועמדים והמועמדות ייעשה באמצעות הפצת קול קורא ובחירה עפ”י המלצות הוועדה.
 5. הוועדה תתכנס בכל שנה בחודש אוגוסט לבחירת הזוכים והזוכות.
 6. הודעה לזוכים ולזוכות תישלח בתחילת חודש אוקטובר.
 7. הפרסים יוענקו אך ורק לאדם יחיד או לצוות (לא למוסד, אגודה, עמותה, חברה לתועלת הציבור או כל תאגיד אחר).
 8. אדם יחיד או צוות אשר זכה בעבר בפרס בתוכנית הפרסים דנן, לא יוכל להיות מועמד פעם נוספת.
 9. ניתן להעניק את הפרס לאישיות הממלאת משרה ציבורית/פוליטית ע”פ שיקולי הוועדה.
 10. חברי ועדת הפרס, חברי הוועד המנהל בארגון “יוצאים לשינוי” ומשפחותיהם, עובדים בשכר ב”יוצאים לשינוי” (החתומים על חוזה המגדיר את עבודתם “יחסי עובד מעביד”) לא יוכלו להיות מועמדים לקבלת הפרס.
 11. אין מניעה למועמד/ת להשתייך “לרצף הדתי” ובתנאי שהוא או היא מגדירים עצמם “יוצאי החברה החרדית” ולמדו במוסדות חרדיים עד גיל 14 לפחות.
 12. תקופת פעילות המועמד/הצוות בתחום יכולה להיות בהווה או בעבר.
 13. המועמד/ת יהיו מעל גיל 18.
 14. המועמד יכול להתגורר בחו”ל, אולם פעילותו צריכה להיות למען החברה בישראל.
 15. את ההצעות יש להגיש באמצעות טופס מקוון ייעודי.
 16. הטופס המקוון יכלול את הסעיפים הבאים:
 17. קורות חיים מפורטים – חובה.
 18. רשימת הישגים או רשימת מפעלים ויוזמות לעשייה ציבורית – חובה.
 19. נימוקים (עד 500 מילה) – חובה.
 20. חומרים נלווים: קישורים/קטעי עיתונות/תמונות וכו’ (עד 3 פריטים בסה”כ) רשות.
 21. שם הממליץ והקשר שלו למועמד – רשות.

על הוועדה:

 1. יו”ר הוועדה הוא יו”ר ארגון “יוצאים לשינוי”.
 2. כהונת חברי הוועד תימשך שנתיים, עם אופציה להארכה של שנה נוספת.
 3. חברי הוועדה רשאים להציע מועמדים. המלצתם צריכה להימסר טרם התכנסות הוועדה.
 4. חברות בוועדה תאושר/תיקבע באמצעות יו”ר הוועדה וגורם מטעם “יוצאים לשינוי”.
 5. החלטות הוועדה יאושרו על ידי הנהלת “יוצאים לשינוי”.
 6. מתנדבים ופעילים בארגון “יוצאים לשינוי” יוכלו להיות מועמדים.