התאמת האקדמיה ליוצאים

מרבית בוגרי החינוך החרדי אינם לומדים את תוכנית לימודי הליבה המלאה, וכך צוברים פער בהשכלה הרלוונטית לשוק העבודה ובידע בסיסי על האקדמיה. לכן ישנה חשיבות גדולה להקניית מיומנויות אקדמיות ולחשיפתם למידע ולכלים אשר יסייעו להם להתקבל ולהשלים בהצלחה את לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה. מצבם של היוצאים בשאלה, בוגרי החינוך החרדי, זהה לזה של מי שנשארו חרדים מבחינת הפערים בהשכלה רלוונטית לשוק העבודה, בעיקר באנגלית, מתמטיקה, מחשב ויכולת התבטאות בכתב.
פעילותה של המועצה להשכלה גבוהה לטובת צמצום הפער הזה מבוססת על פתיחת מכינות קדם אקדמיות במוסדות שונים ברחבי הארץ, מלגות ללימודים לתואר, תכניות סיוע באקדמיה, והכרה כאוכלוסיה מיוחדת לזכויות לימודיות שונות. בחלק ממוסדות ההשכלה הגבוהה נהנים בוגרי החינוך החרדי מהקלות בקבלה, שיעורי עזר, וזמן נוסף בבחינות.

בעקבות פעילות עמותת יוצאים לשינוי ודרישתה להשוואת זכויות, החליטה הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה על פתיחה ותקצוב של מסלולים ייעודיים מותאמים הפתוחים גם בפני יוצאים בשאלה.

מסלולים כאלה כבר נפתחו במוסדות שונים, ומפורטים בהמשך. מעבר למסלולי הלימוד המותאמים, המכינות הקדם-אקדמיות והמלגות השונות, פעילות עמותת יוצאים לשינוי בתחום הלימודים וההשכלה כוללת גם:

 • סיוע בהשלמת בגרויות והשלמת השכלה בסיסית (קורסי בסיס באנגלית, מתמטיקה, מחשבים ועוד). בתחום השלמת בגרויות – העמותה מפתחת כעת יחד עם זוכת המכרז ללימודי בגרויות לבוגרי ישיבות חרדיות תכנית להשלמת בגרויות במימון ממשלתי דרך משרד החינוך.
 • הפעלת חלל עבודה פתוח- פינות עבודה, אינטרנט אלחוטי, חדר ישיבות, כיתת מחשבים ולפטופים
 • שירותי הכוון לתעסוקה ולימודים – ייעוץ וליווי פרטני.
 • תכניות “יוצאים מובילים לאקדמיה” – ייעוץ והכוונה אישית לגבי מסלולי לימודים ומוסדות אקדמיים שונים.

 

רשימת מסלולי הלימוד וההתאמות במוסדות השונים:

האוניברסיטה עברית-

 • תנאי קבלה- האוניברסיטה העברית הגדירה התייחסות מיוחדת בוועדת חריגים לבוגרי החינוך החרדי.
 • התאמת מסגרת הלימודים ליוצאים – האוניברסיטה יצרה מגוון הקלות עבור בוגרי החינוך החרדי הלומדים במוסד ובהן תוספת זמנים בבחינות, שיעורי תגבור עבורם וכדו’
 • מכינות ייעודיות – תוכנית הוליסטית לסיוע וליווי של כלל בוגרי מערכת החינוך החרדית במכינות ובלימודים לתואר ראשון במוסד.

אוניברסיטת תל אביב

 • תנאי קבלה- האוניברסיטה הגדירה מכסות קבלה בתנאים מיוחדים למספר מסלולי לימוד לבוגרי החינוך החרדי.

מכללת הדסה

 • המכללה ייסדה מכינה קדם-אקדמאית ייעודית לבוגרי מערכת החינוך החרדית לתואר ראשון במוסד

 

רשימת המלגות:

 • קמ”ח (ממשלתי) – הגוף המפעיל את תוכנית המלגות של הות”ת לחרדים הינו קרן ק.מ.ח. שנדרשת לפי תנאי המכרז בו זכתה לסייע לכל בוגרי החינוך החרדי
 • מרמנ”ת (ממשלתי) – חברת מרמנ”ת מפעילה תוכנית מלגות עבור משרד החינוך דרך מוסדות החינוך.
 • מוסדות (פרטי) – תודות לפעילות יוצאים לשינוי, בחרו המרכז הבינתחומי ומכללת קריית אונו להעניק ליוצאים בשאלה מלגות סיוע או הנחות בשכר הלימוד במוסד הלימודים עבור יוצאים בשאלה בוגרי החינוך החרדי.