ארכיון עיתונות | יוצאים לשינוי

ארכיון העיתונות מאגד את כל המידע התקשורתי הנוגע לאוכלוסיית היוצאים בשאלה, ומהווה פלטפורמה להנגשת כל המידע הנוגע לאוכלוסית היוצאים. הארכיון מרכז את אוסף האזכורים התקשורתיים הנוגעים ליציאה בשאלה- בכתבות, ראיונות, סרטים, וכל מדיה אחרת

חיים בסימן שאלה

מאות חרדים חוזרים בשאלה מדי שנה. הם מוצאים את עצמם בעולם לא מוכר ללא השכלה, תעסוקה ותמיכה. בזמן האחרון כמה מהם התאבדו או ניסו לשים קץ...

מאות חרדים חוזרים בשאלה מדי שנה. הם מוצאים את עצמם בעולם לא מוכר...