ארכיון מחקר | יוצאים לשינוי

מחקרים

ארכיון המחקרים של יוצאים לשינוי

הילדים כמנגנון לשימור הקהילה החרדית

מחבר: פלוני אלמוני החברה החרדית מחולקת לתת קבוצות רבות המייצגות גוונים חברתיים ואידיאולוגים שונים, אך החלוקה העיקרית היא בין חסידים,...

מחבר: פלוני אלמוני החברה החרדית מחולקת לתת קבוצות רבות המייצגות...

משפחה

נייר מדיניות: שילוב חרדים לשעבר במערכת להשכלה גבוהה

תהליך עזיבת העולם החרדי משמעויות נפשיות, משפחתיות וכלכליות רבות. נייר המדיניות, יתמקד בתפקיד המדינה לסייע ולתמוך בקשיים עמם חרדים לשעבר...

תהליך עזיבת העולם החרדי משמעויות נפשיות, משפחתיות וכלכליות...