סתם בודק איפה זה יפורסם

נניח שיפורסם פה משהו בסגנו יצאתי גדול  לאן תלך