מלגת לימודים חד פעמית

יוצאים ויוצאות בתחילת הדרך האקדמית? במכינה, במכללה או באוניברסיטה?

אם אתם ללא  תמיכה או חסכונות משמעותיים יתכן ואתם זכאים למלגה על סך 5000 ש”ח!

מסמכים נדרשים לקבלת המלגה:

  • אישור לימודים עדכני ממוסד הלימודים
  • ת.ז. + ספח
  • הצהרה על מלגות נוספות
  • הצהרה שאין עורף משפחתי כלכלי
  • במקרה של הורה עצמאי יש לשלוח שומת מס עדכנית
  • פרטים כלליים: מקום מגורים, טלפון נייד, כתובת מייל, פרטי חשבון בנק
  • תדפיסי אשראי של 3 חודשים אחרונים שלך ושל בן/בת הזוג (במידה ויש)
  • אסמכתאות להלוואות וחובות

את המסמכים יש לשלוח לכתובת המייל: Dor@leshinuy.org עד לתאריך 20.4.23

  • קבלת המענק על פי שיקול דעתם המקצועית של חברי הועדה. 
  • קבלת תשובה מהועדה תימסר עד לחודש מיום שליחת המסמכים.  

 

בהצלחה!