יוצאים עם נתונים | מקורות

אליהו, א. (2020). השלמת השכלה בצהל לחיילים חרדים ולחיילים חרדים לשעבר. הכנסת, מרכז המחקר והמידע.

אלמסי, א. (2018). שירות צבאי של חרדים וחרדים לשעבר. הכנסת, מרכז המחקר והמידע.

ברזילאי, ש. (2004). לפרוץ מאה שערים: מסע אל עולמם של היוצאים בשאלה. ידיעות אחרונות – ספרי חמד.

דורון, ש. (2013). עזיבת העולם החרדי כמפגש בין מודלים חברתיים-דתיים. בתוך סוציולוגיה ישראלית, כרך יד חוברת 2. עמ’ 373-390.

הורוביץ, נ. (2018). יציאה בשאלה: סיכון, סיכוי, ומדיניות חברתית. יוצאים לשינוי, ירושלים.

הות”ת. (2017). מדיניות רב שנתית לשנים תשעז-תשפב בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים.

הלמ”ס. (2021). שנת הלימודים האקדמית תשפא (2020/21) בסימן מגפת הקורונה – עלייה משמעותית במספר הסטודנטים [הודעה לתקשורת].

הלמ”ס. (2021). מענה הלמס לעמותת ‘יוצאים לשינוי’ – סטודנטים לתואר ראשון תשפ במוסדות להשכלה גבוהה בוגרי החינוך החרדי.

הלמ”ס. (2020). השכלה גבוהה בישראל – נתונים נבחרים לשנת הלימודים תשף (2019/20) לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית [הודעה לתקשורת].

טרכטנברג א. & צוות מחקר ‘יוצאים לשינוי’. (2021). ממצאי סקר השכלה ומיצוי זכויות, ממצאי ביניים.

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. (2020). מענה משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לעמותת ‘יוצאים לשינוי’.

צוות מחקר ‘יוצאים לשינוי’. (2021). אתגרים ומענים בשילוב תעסוקתי של יוצאי החברה החרדית, ממצאי ביניים.

רגב, א. & גורדון, ג. (2021). מגמות ההצטרפות והעזיבה במגזר החרדי, באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.

Bahr, H. M. & Albrecht, S. L. (1989). Strangers Once More: Patterns of Disaffiliation from Mormonism. In Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 28 (2), pp: 180-200.

Beckford, J. A. (1985). Cult Controversies: The Societal Response to the New Religious Movements. Tavistock Publications. Pp: 190-218.

Belfon, D. (2020). Leaving Orthodox Judaism. In Handbook of Leaving Religion, pp. 142-153.

Berger, R. (2014). The Journey of Leaving an Insular Community: The Case of Ultra-Orthodox Jews. In The Jewish Journal of Sociology, Vol 56, pp: 75-98.

Berger, R. (2015). Challenges and Coping Strategies in Leavening an Ultra-Orthodox Community. In Qualitative Social Work, Vol. 14(5), pp: 670–686.

Berry, J. W. (1997). Immigration, Acculturation, and Adaptation. In Applied Psychology: An International Review, Vol. 46(1), pp. 5-68.

Davidman, L. (2014). Becoming Un-Orthodox: Stories of Ex-Hasidic Jews. Oxford University Press.

Davidman, L. & Greil, A. L. (2007). Characters in Search of a Script: The Exit Narratives of Formaly Ultra-Orthodox Jews. In Journal for the Scientifics Study of Religion, Vol. 46(2), pp: 201-216.

Ebaugh, H. R. Fuchs. (1988). Becoming an Ex. University of Chicago Press.

Erikson, E. H. (1959). Identity and the Life Cycle: Vol. 1 Selected Papers, Psychological Issues. New York: International Universities Press.

Rothbaum, S. (1988). Between Two Worlds: Issues of Separation and Identity After Leaving a Religious Community. In Falling from the Faith: Causes and Consequences of Religious Apostasy.

Nadan, Y., Katz, C., Zion, T., & Wertheimer, A. (2021). High intensity parental dispute in the Jewish ultra-Orthodox community in Israel: Perspectives of social workers and disaffiliated parents. Children and Youth Services Review120, 105726.

Shaffir, W. & Rockaway, R. (1987). Leaving the Ultra-Orthodoxy Haredi Jews Who Defected. In Jewish Journal of Sociology, Vol 24, pp: 97-113.

Shaffir, W. (1991). Conversion Experiences: Newcomers to and Defectors from Orthodox Judaism. In Tradition, Innovation, Conflict: Jewishness and Judaism in Contemporary Israel. Pp. 173–202. Albany: State University of New York Press.