יום הבחירה


ימים שעות דקות שניות

*יום הבחירה

יום שבו אנו חוגגים את זכותם של מאות צעירים כל שנה להצטרף לחברה בה הם ריבונים על גורלם.
בכל שנה יוצאים כ___ צעירים צהחברה החרדית להשתלבות בחברה הדתית או החילונית, ומצטרפים לצבא, הלימודים ומעגל העבודה.

יוצאים לשינוי גאה להזמין אותך ליום שכולו למידה ומחקר על האתגרים של היוצאים, עם הסיפורים המרגשים והמחזקים שמוכיחים שאין דבר העומד בפני הרצון. 

אירועי יום הבחירה