התמודדות וקשיים של יוצאים בשאלה- מחקרים | עמותת יוצאים לשינוי

מחקר:

זירת היוצאים בשאלה היא זירה צעירה יחסית ולא נעשו מחקרים רבים על התופעה. יוצאים לשינוי מבינה כי ללא מחקר ומידע אמין הסוקר את התופעה ואת השפעותיה על המרחב הירשאלי, יהיה קשה לפתח תוכניות עבור יוצאי ויוצאות המגזר החרדי.

מתוך תפיסה זו אנו מקדמים מחקר על תופעת היציאה מהמגזר החרדי במגוון אפיקים שונים.

המחקרים של יוצאים לשינוי הפכו לצינוי דרך בשיח על יציאה בשאלה ובהם ניתן למצוא את מחקרנו הראשון שניתח את נתוני הלמ”ס ומצא כי כ-1300 צעירים וצעירות בוגרי המגזר החרדי יגדירו עצמם כיום כלא חרדים (כמות היוצאים בשאלה – למ”ס).

כמו כן ביצענו מחקר איכותני מקיף על התופעה אותו באמצעות מכון אגורא ובהובלת ד”ר נרי הורביץ על היציאה, מאפייניה, סיכוניה וההזדמנויות העולות ממנה (יציאה בשאלה – סיכון סיכוי ומדיניות חברתית).

מחקרים אלו סוללים את דרכה של תנועת היציאה ומאפשרים מחקר עתידי על התופעה.

בכדי לסייע בהנגשת המחקר על התופעה, הקימה יוצאים לשינוי ארכיון מחקר ראשון מסוגו המרכז מגוון מחקרים העוסקים ביציאה מהמגזר החרדי או בסוגיות הנוגעות לה. לצפייה בארכיון לחצו כאן.

תקשורת:

לאורך שנים דבקה ביציאה בשאלה מהמגזר החרדי תדמית שלילית של אוכלוסיה מוחלשת. מצב זה הוביל לכך שרבים מהיוצאות והיוצאים בחרו שלא להזדהות ככאלה והחברה הישראלית לא נחשפה לסיקור אובייקטיבי על התופעה. לאורך השנים פעלנו לשינוי מצב זה על ידי הפעלה מערך דוברות בתוך העמותה שמעבר למטרתו בחשיפת הישגי העמותה והבאתם לידיעת הציבור, הוא עוסק גם בייצוגם של היוצאים בתקשורת ופועל בזירה זו על מנת לחשוף את הצדדים המרגשים והעוצמתיים בהליך היציאה.

מאמצים אלו לאורך השנים האחרונות נושאים פרי וניתן לראות כיום יותר ויותר כתבות על סיפורי הצלחה, כתבות הסוקרות קשיים אובייקטיביים המאפיינים את כלל היוצאים וכן סיקור מחוייך על מי שבחרו לעזוב את החברה החרדית.

את כלל כתבות העמותה תוכלו לראות בלחיצה כאן