פעילות למשפחות יוצאות

 

עמותת יוצאים לשינוי מקיימת פעילות למשפחות יוצאות, המהווה פורום למפגש ושיתוף עבור המשפחות. יוצאים בעלי משפחה מהווים תת-קהילה בתוך קהילת היוצאים, בעלת אתגרים וצרכים ייחודיים, השונים מעט משל יוצאים רווקים בדומה לסוגיות הנוגעות לגידול ילדים שהם ‘דור שני’ ליוצאים, או סוגיות משפטיות שונות עמן הם מתמודדים.

מתוך ההבנה הזו יצרה העמותה את הפעילות הייעודית למשפחות, הכוללת מסיבות בחגים, קייטנות, קבוצות שיח ועוד. הפעילות הזו היא הזדמנות עבור המשפחות ליצור מעגל חברתי נוח ומכיל, להיתמך ולתמוך במי שמתמודדים עם אותם אתגרים בדיוק.