דיני משפחה

יציאה בשאלה היא תהליך מורכב בפני עצמו. כאשר מתווסף לתהליך זה הליך של גירושין, המורכבות מתעצמת באופן משמעותי.

היוצא/ת ניצבים כמעט לבדם מול מערכת קהילתית, אשר פועלת במלוא כוחה להרחיק את היוצא/ת מהאנשים שהיוו עבורו את הסביבה הקרובה ביותר – משפחתו וילדיו.

התמודדות זו קיימת בין אם מדובר בתיק המתנהל בבית הדין הרבני ובין אם התיק המתנהל בבית המשפט לענייני משפחה. המערכת הקהילתית פועלת במלוא המרץ ובעזרת משאבים רבים כדי לוודא שהקשר עם היוצא/ת ינותק. כך נוצר מצב בו היוצא/ת נמצאים בעמדת נחיתות אל מול הצד השני, אשר נשאר בקהילה וזוכה לתמיכתה.

 

תכנית “צעדים”, המופעלת על-ידי עמותות יוצאים לשינוי ו-הלל, בתמיכתה של קרן שוסטרמן ישראל, מעניקה סיוע לאוכלוסיית היוצאים, המצויים בסיטואציה המתוארת. מטרת התכנית הינה לפעול לצמצום פערי הכוחות, הנוצרים בעמידת היוצא/ת לבדו אל מול מערכת קהילתית שלמה.

התכנית מעניקה ייעוץ משפטי ראשוני ללא עלות וסבסוד חלקי של ייצוג משפטי על-ידי עורכי דין המתמחים בתחום דיני המשפחה בכלל ובייצוג יוצאים בשאלה בפרט. כל זאת, תוך ליווי היוצאים על-ידי רכזת התכנית במהלך הליך הגירושין.

מי יכול להתקבל לתכנית?

התכנית מיועדת ליוצאים/ות אשר השתייכו למגזר החרדי בהיותם נשואים, והחליטו להתגרש על רקע בחירתם לצאת בשאלה. כמו כן, הצד השני במסגרת הנישואים נותר ומשתייך למגזר החרדי.

מתי אפשר לפנות לתכנית?

ניתן לפנות אלינו הן אם אתם נמצאים בהליך גירושין פעיל והן אם אתם שוקלים לפתוח בהליך גירושין. כמו כן, תוכלו לפנות אלינו ניתן כבר גט וההליך הסתיים, אך ברצונכם לפתוח מחדש עניין הנוגע לילדיכם.

כיצד ניתן לפנות?

ממלאים את הטופס בקישור זה: https://forms.gle/WbFQ8KSkKVyct5Ss9