גשר להשכלה גבוהה

אחד המכשולים העיקריים של היוצאים אשר התדפקו על שערי האקדמיה הוא הפער העצום בשכלה, מה שמצריך רבים מהם למצוא פתרונות יצירתיים או לוותר מראש. בשנתיים האחרונות ובעקבות פעילות העמותה נפתחו מספר מכינות קדם אקדמיות ייעודיות ליוצאים במוסדות האקדמייה המובילים בארץ במטרה להכין את היוצאים ללימודי תואר ראשון במגוון מקצועות. בין המוסדות האקדמיים ניתן למצוא את האוני’ העברית, אוני’ בר אילן, הטכניון, מכללת ספיר, מכללת הדסה, מכללת רופין ובקרוב גם באוני’ בן גוריון. שכוייח!